PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Flyktningtjenesten i Stavanger
  4. AMOT- alternativ til mottaksplassering

AMOT- alternativ til mottaksplassering

Kort fortalt

  • Alternativ mottaksplass betyr at du kan bo i en vanlig bolig, i stedet for på asylmottak eller akuttinnkvartering som UDI tilbyr.
  • Denne ordningen gjelder for søkere som kan bo hos nær familie og som har fått innvilget eller søker asyl.
  • Ordningen med midlertidig alternativ mottaksplass  er opphevet fra 15.02.2024. Informasjon her: Midlertidig alternativ mottaksplass for personer fra Ukraina - UDI

Hvem kan søke?

  • Personer som søker asyl og kan bo hos nær familie.
  • Man må være registrert av utlendingsmyndighetene i Norge, ha funnet et sted å bo og ikke blitt bosatt i en kommune enda.
  • Dersom du kan bli boende hos familie permanent og har fått innvilget oppholdstillatelse, søker du istedenfor om  Forespørsel om avtalt selvbosetting i Stavanger | Stavanger kommune

Hvordan søker jeg på AMOT når jeg har funnet et sted å bo?

Hvis du søkt om AMOT på vanlig skjema via UDI's nettsider, må du vente til Flyktningtjenesten tar kontakt med deg for å inngå avtale om bostedet du har funnet.

Hva vil det bli lagt vekt på når jeg søker om AMOT?

Viktige momenter i vurderingen er hvordan boforholdene er (størrelse, bruk av areal), hvem du skal bo hos og hvor lenge du kan bo der.

NAV-kontoret vil få beskjed om avtalen og gir økonomisk hjelp i henhold til det vedtaket som er gjort. Flyktningtjenesten vil informere deg om hvilke muligheter du har videre, og hvordan prosessen med bosettingen blir.

Stønad til flyktninger som bor privat

Flyktninger som bor privat og har søkt om eller fått innvilget AMOT, kan henvende seg til NAV og søke om stønad til livsopphold. Stønaden vurderes individuelt. Statlig veiledende sats til livsopphold (sosialhjelp) legges til grunn for vurderingen. Boutgifter/husleie dekkes ikke. 

Hvordan kommer jeg i kontakt med NAV?

Henvend deg i publikumsmottaket hos NAV i åpningstiden
Ta med ID!