PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Sosialtjenester
  3. Nav-kontor

NAV-kontor

Kort fortalt

  • Stavanger kommune har fem NAV-kontor.
  • NAV-kontorene, med unntak av NAV Rennesøy og Finnøy, er samlokalisert med helse- og velferdskontorene i Stavanger og har felles publikumsmottak.
  • På Finnøy kan du komme i kontakt med NAV på Judaberg innbyggertorg.
  • Din bostedsadresse avgjør hvilket kontor du tilhører.
  • Dersom du ikke har registrert bostedsadresse i Stavanger, kontakter du Eiganes og Tasta NAV-kontor.

NAV- kontorene gir deg informasjon, råd og veiledning og behandler søknader om sosiale tjenester som ytes fra NAV-kontoret.

Rennesøy og Finnøy fikk fra 1. januar 2020 felles NAV-kontor, NAV Rennesøy og Finnøy. Kontoret finner du i Vågentunet i Vikevåg, og adressen er Vikevågveien 97. Det er i tillegg en NAV-møteplass på Judaberg. Se NAV Rennesøy og Finnøy under for informasjon om åpningstider.

Slik finner du ditt NAV-kontor

Du kan sjekke hvilket kontor du hører til i denne listen.

Kontakt ditt NAV-kontor i Stavanger