Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Sosialtjenester
 3. Flyktningtjenesten i Stavanger
 4. Forespørsel om avtalt selvbosetting i Stavanger

Avtalt selvbosetting i Stavanger

Parallelt med anmodninger fra IMDi er Stavanger kommune åpen for at bosettingsklare flyktninger kan bosettes her dersom de selv kan finne egnet bolig i kommunen etter gitte kriterier.

For deg som ønsker å bosette deg i Stavanger gjelder ett/flere av følgende punkter

 • Du er enslig. Du har ikke ektefelle, er forlovet eller barn i hjemland eller på mottak.
 • Dere er et par som bor på mottak, men dere har ikke barn i hjemland eller på mottak. Gravide par kan ikke sende forespørsel til ordningen.
 • Dere er en familie som består av voksne personer (for eksempel foreldre med voksne barn over 18 år og uten familiegjenforeningsgrunnlag).
 • Dere er voksne familiemedlemmer (for eksempel to brødre som begge er over 18 år og uten familiegjenforeningsgrunnlag).
 • Du er alene i Norge med opphold på humanitært grunnlag.
 • Du må IKKE ha mottatt brev fra IMDi om bosettingskommune.
 • Du/dere må ha gjennomgått bosettingsintervju i mottaket.

Dette må du gjøre på mottaket du bor på

Så raskt som mulig etter at du har fått vedtak om midlertidig opphold fra UDI, snakker du med din bosettingsansvarlig på mottaket om at du ønsker å finne privat bolig i Stavanger. Mottaket registeret dette, og når dokumentasjonen nedenfor er sendt til Flyktningtjenesten i Stavanger, ber du mottaket om å registrere det også. IMDi vil da se dette i sine systemer. Om IMDi ikke allerede har inngått avtale med en annen kommune, vil de vente med videre saksbehandling.

Det kan ikke garanteres at du vil bli bosatt i Stavanger selv om du ønsker det. Saken må godkjennes av Flyktningtjenesten og IMDi. Har du allerede fått tildelt en annen kommune så kan ikke det omgjøres.

Når du har funnet en egnet bolig fyller du ut følgende dokumenter:

Vi anbefaler at du får din kontaktperson på mottaket til å se over dokumentene og sende dem for deg, eller du kan levere dem i vår resepsjon i Tinngata 8, 4014 Stavanger.

Forespørsler blir behandlet fortløpende.
Tilbakemelding sendes til deg eller din kontakt innen 3 uker.
Vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å gi tilbakemelding til huseier ved avslag.

Kriterier for leie av bolig

 • Boligen må ligge i Stavanger kommune
 • Boligen må være "Godkjent til boligformål" av kommunen
 • Varigheten på kontrakten må være minst 1 år med 3 måneders gjensidig oppsigelse
 • Garanti for depositum kan være inntil 3 måneder, og inntil 3 års garantitid. Dette utstedes av NAV etter søknad jfr. Lov om Sosiale tjenester (ikke mulighet for innskudd). Flyktningseksjonen vil bistå med søknad til NAV.
 • Inventarkrav til bolig: Minimum hvitevarer (kjøleskap, komfyr og vaskemaskin)
 • Kontraktsdato må starte minst 3 uker frem i tid på grunn av behandlingstid. Kontrakt og husleie bør samsvare med ca. den 15. i hver måned.

Veiledende retningslinjer for dekning av boutgifter eksklusiv strøm

 • Bolig for enslig person (hybel) 5 500 kroner per måned.
 • Bolig med ett soverom 7 000 kroner per måned.
 • Bolig med 2 soverom 9 000 kroner per måned.

Viktig å huske

 • Vær ekstra nøye og forsiktig når det gjelder kjeller- og loftsleiligheter. Mange av disse er ikke godkjent til boligformål.
 • Kontrakten må ikke signeres før du har fått positivt svar fra IMDi og Stavanger kommune. Om du betaler noe til huseier før godkjennelse kan du risikere å tape pengene.
 • Ved å inngå privat kontrakt, er du selv ansvarlig for å finne ny bolig dersom du vil flytte.

Vi anbefaler finn.no/hjerterom for leie og utleie. I tillegg vil en på denne siden også finne nyttig informasjon både til leietaker og utleier.

Kontaktinformasjon

Flyktningtjenesten

Besøksadresse:

Flyktningtjenesten Tinngata 8 Åpent 08.00-15.00

Postadresse:

Flyktningtjenesten Postboks 8095 4068 Stavanger

Telefon:
51 91 40 20
E-post:
flyktningtjenesten@stavanger.kommune.no