PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Sosialtjenester
 3. Flyktningtjenesten i Stavanger
 4. Forespørsel om avtalt selvbosetting i Stavanger

Hva er avtalt selvbosetting?

Stavanger kommune er åpen for at personer som ikke har fått tildelt en bosettingskommune fra IMDi selv kan finne egnet bolig i kommunen etter gitte kriterier. Dette kalles for avtalt selvbosetting.    

 

Avtalt selvbosetting er en ordning for deg som

 • Ikke har fått tildelt en bosettingskommune fra IMDi
 • Du/dere er privatboende eller bor på mottak
 • Har funnet egen bolig i det private leiemarked
 • Har fått oppholdstillatelse som gir rett til offentlig hjelp til å bosette seg i en kommune
 • Er enslig eller voksne uten barn
 • For deg som har fått innvilget kollektiv beskyttelse, kan familier med barn også sende forespørsel, men vi ber deg om ta kontakt med kommunen for veiledning før du sender forespørsel

Dette må du gjøre dersom du er privatboende og har fått vedtak om oppholdstillatelse

Dersom du er privatboende i kommunen og har fått vedtak om oppholdstillatelse fra UDI, må du først sende søknad om å bli bosatt med offentlig hjelp til IMDi. Dette må gjøres innen 6 måneder etter du fikk vedtak. Les mere om dette her: Privatboende IMDi. Direkte til digitalt skjema om å bli bosatt med offentlig hjelp finner du her. Deretter sender du inn dokumentasjonen under neste punkt. 

Dette må du gjøre om du bor på mottak 

Så raskt som mulig etter du har fått vedtak om oppholdstillatelse fra UDI, snakker du med din bosettingsansvarlig på mottaket om at du ønsker å finne privat bolig i Stavanger. Mottaket registrerer dette, og når dokumentasjonen nedenfor er sendt til Flyktningtjenesten i Stavavanger, ber du mottaket om å registrere det også. IMDi vil da se dette i sine systemer. Det kan ikke garanteres at du vil bli bosatt i Stavanger selv om du ønsker det. Saken må godkjennes av Flyktningtjenesten og IMDi. Har du allerede fått tildelt en annen kommune, kan ikke dette omgjøres.

Når du har funnet en egnet bolig fyller du ut følgende dokumenter

Vi anbefaler at du får din kontaktperson på mottaket til å se over dokumentene og sende dem for deg, eller du kan levere dem i vår resepsjon i Tinngata 8, 4014 Stavanger.

Forespørsler blir behandlet fortløpende.
Tilbakemelding sendes til deg eller din kontakt innen 3 uker.
Vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å gi tilbakemelding til huseier ved avslag.

Kriterier for leie av bolig

 • Boligen må ligge i Stavanger kommune
 • Boligen må være "Godkjent til boligformål" av kommunen, evt. med godkjent dispensasjon fra kommunen
 • Varigheten på kontrakten må være minst 1 år med 3 måneders gjensidig oppsigelse
 • Garanti for depositum kan være inntil 3 måneder, og inntil 3 års garantitid. Dette utstedes av NAV etter søknad jfr. Lov om Sosiale tjenester (ikke mulighet for innskudd). Flyktningtjenesten kan bistå med søknad til NAV.
 • Kontraktsdato må starte minst 3 uker frem i tid på grunn av behandlingstid.
 • Kontrakt og husleie bør samsvare med ca. den 15. i hver måned.

Veiledende retningslinjer for dekning av boutgifter eksklusiv strøm

 • Bolig for enslig person (hybel) kr. 7 000 kroner per måned
 • Bolig med ett soverom kr. 8 900 kroner per måned
 • Bolig med 2 soverom kr.11 200 kroner per måned
 • Bolig med 3 soverom kr. 15 000 per måned
 • Bolig med 4 soverom eller mer; individuell vurdering

Viktig å huske

 • Vær ekstra nøye og forsiktig når det gjelder kjeller- og loftsleiligheter. Mange av disse er ikke godkjent til boligformål.
 • Kontrakten må ikke signeres før du har fått positivt svar fra IMDi og Stavanger kommune. Om du betaler noe til huseier før godkjennelse kan du risikere å tape pengene.
 • Ved å inngå privat kontrakt, er du selv ansvarlig for å finne ny bolig dersom du vil flytte.
 • Vi anbefaler finn.no/hjerterom for leie og utleie. I tillegg vil en på denne siden også finne nyttig informasjon både til leietaker og utleier.

Kontaktinformasjon

Flyktningtjenesten

Besøksadresse:

Flyktningtjenesten Tinngata 8 Åpent 08.00-15.00

Postadresse:

Flyktningtjenesten Postboks 8095 4068 Stavanger

Telefon:
51 91 40 20
E-post:
flyktningtjenesten@stavanger.kommune.no