1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Takk for alle innspillene til kommuneplanen
Bilde av stavanger sentrum til venstre, og øylandskap til høyre

Takk for alle innspillene til kommuneplanen

Det kom inn over 150 innspill under høringen av kommuneplanens arealdel. Her kan du laste ned innspillene. Endelig sluttbehandling blir i mai/juni 2023.
Publisert : 29.11.2022

Planforslaget var på høring mellom 1. juli og 16. september. Etter det har vi jobbet med å sette oss inn i alle innspillene, sortere dem og vurdere hva som bør endres i plandokumentene. 

Her er innspillene som kom inn:

Her er innspillene fra statlige, regionale og lokale myndigheter

Her er innspillene fra næringsliv, regionale og kommunale foretak

Her er innspillene fra råd og politiske utvalg

Her er innspillene fra lag og organisasjoner

Her er innspillene fra privatpersoner

Tilleggshøring til 6. januar 2023

Da kommunestyret vedtok å legge planen til høring i juni, vedtok de at det skal vurderes og innarbeides flere endringer i planforslaget. Dette dreier seg bl.a. om skinnegående bane til Ullandhaug, muligheter for handel i Kvernevik og Hundvåg, og hytter på Finnøy. Les mer om tilleggshøringen her

På nyåret vil vi ha oversikt over alle innspill og innsigelser. Da vil vi avklare med kommunalutvalget og utvalg for by- og samfunnsutvikling hva vi skal vektlegge, og eventuelt hvilke innsigelser som skal tas til mekling. 

Vi har planer om å legge samlet plan til politisk sluttbehandling før sommerferien 2023.

Tidslinje som viser at høringen pågår sommeren 2022, og at planen skal være ferdig våren 2023.