Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøvalg i Stavanger
 5. Grønnere transport

Grønnere transport

kort fortalt

 • I Stavanger kommer nesten halvparten av klimagassutslippene fra veitrafikken.
 • Kommunen ønsker å legge til rette for at flere velger miljøvennlig transport. 
 • På denne siden finner du informasjon om ulike muligheter, for privatpersoner og for bedrifter.

Støtte til el-lastesykler

For å redusere bilbruk i trange sentrumsgater, og få ned dieseldrevet varetransport i sentrum, gir Stavanger kommune støtte til bedrifter som anskaffer og bruker elektriske lastesykler i sentrum.

Kollektivtrafikk, bildeling og sykkelutleie

Bilkjøring fører til utslipp av klimagasser og helseskadelige stoffer som nitrogenoksider (NOx) og svevestøv. I Stavanger kommer nesten halvparten av klimagass-utslippene fra veitrafikken. Det er et mål å redusere disse utslippene. 

Dersom alle lot bilen stå én dag i uka, ville utslippene bli redusert med 20 prosent.

Her er noen gode alternativ til privatbil: 

 • Bildeling: Bilkollektivet er en medlemsorganisasjon der man kjøper en andel, og kan leie bil i Stavanger og i Oslo. Per september 2019 er det utplassert biler på sju steder i Stavanger: i Badehusgata, Rosenli og ved Tou Scene i Stavanger Øst, i Nedre Dalgate, på Jernbanen parkeringshus og i Olav Kyrres gate i sentrum, og i Seehusensgate på Kampen. 
 • Utleie av sykler: Flere firma leier ut sykler til ulik bruk. 
 • Elsykkel kan du leie på nettstedet bysykkelen.no
 • Bussruter i Rogaland: www.kolumbus.no
 • Vys togruter (tidligere NSB): www.vy.no

Du kan leie elektrisk sykkel på nettstedet bysykkelen.no
Du kan leie elektrisk sykkel på nettstedet bysykkelen.no

HjemJobbHjem 

HjemJobbHjem er en ordning som skal gjøre det lettere å komme seg til og fra jobb uten bil. Ordningen er rettet mot bedrifter og offentlige virksomheter på Nord-Jæren. Ansatte i en HjemJobbHjem-bedrift kan kjøpe rabatterte 30-dagers-billetter til buss, tog og noen båtruter i Rogaland, og alle får tilgang til bysykkelen, uavhengig av HjemJobbHjem-billetten.

Bedriftene må gjennomføre en reisevaneundersøkelse blant de ansatte, og lage en aktivitetsplan ut fra resultatene. Alle bedrifter i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kan søke om å bli en del av HjemJobbHjem-ordningen.

Her kan du lese mer om ordningen.

Stavanger på sykkel

Stavanger på sykkel er kommunens satsing på å få flere til å velge sykkel som transportmiddel i hverdagen. 

Finn din sykkelrute, hovedruter for sykkel i Stavanger og info om sykkelparkering, bysykler og vedlikehold av sykkelveier.

Beintøft - bruk bein og ikke bil til skolen!

Beintøft.no - aksjon for å få flere til å gå til skolen
Beintøft.no - aksjon for å få flere til å gå til skolen

Beintøft er en kampanje som skal inspirere barn til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. På denne måten får vi mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere, området rundt skolen blir tryggere og det blir mindre CO₂–utslipp fra biler.

Hver høst blir barneskolene i byen invitert til en konkurranse, for å få flest mulige til å gå til skolen. Jo flere i klassen som går i stedet for å bli kjørt, desto større er sjansen for å vinne en fin premie. 

Mer informasjon finnes på nettsidene beintøft.no.

Elbil i Stavanger

I Stavanger finnes det ladepunkt både på offentlige parkeringsplasser, i parkeringshus, på noen kjøpesenter og hos bedrifter. Mer enn 150 ladepunkt er tilgjengelige for alle.

Europeisk mobilitetsuke og miljøsøndag

Stavanger kommune deltar i Europeisk mobilitetsuke 2020.

Mobilitetsuken blir markert hvert år fra 16. til 22. september i mange byer og tettsteder over hele Europa. Hensikten med mobilitetsuken er å se på utfordringer knyttet til biltrafikken, og å få folk til å tenke gjennom sine egne reisevaner og kanskje vri dem i en mer miljø- og helsevennlig retning.

Tema for Europeisk mobilitetsuke 2020 er «Bærekraftig mobilitet for alle». Det vil si at alle skal ha rett til å bevege seg rundt på en bærekraftig måte, uansett inntekt, kjønn, opprinnelse, alder og funksjonsevne. 

I Stavanger er planleggingen i gang - mer informasjon om aktivitetene vil komme.

Miljøsøndag, som til vanlig er en fast ingrediens i Mobilitetsuken, er dessverre avlyst. Dette fordi det ikke er mulig å planlegge for et så stort arrangement ut fra restriksjonene som gjelder på grunn av korona-pandemien. Til gjengjeld blir det flere mindre aktiviteter som handler om "grønn mobilitet" gjennom hele mobilitetsuken.

Les mer om Miljøsøndag her.