PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Miljø og klima
  4. Gode miljøvalg i Stavanger
  5. Grønnere transport

Grønnere transport

kort fortalt

  • I Stavanger kommer over en tredjedel av klimagassutslippene fra veitrafikken.
  • Kommunen ønsker å legge til rette for at flere velger miljøvennlig transport. 
  • På denne siden finner du informasjon om ulike muligheter, for privatpersoner og for bedrifter.

Information in other languages

Støtte til el-lastesykler

For å redusere bilbruk i trange sentrumsgater, og få ned dieseldrevet varetransport i sentrum, gir Stavanger kommune støtte til bedrifter som anskaffer og bruker elektriske lastesykler i sentrum.

Kollektivtrafikk, bildeling og sykkelutleie

Bilkjøring fører til utslipp av klimagasser og helseskadelige stoffer som nitrogenoksider (NOx) og svevestøv. I Stavanger kommer over en tredjedel av klimagassutslippene fra veitrafikken. Det er et mål å redusere disse utslippene. 

Dersom alle lot bilen stå én dag i uka, ville utslippene bli redusert med 20 prosent.

Her er noen gode alternativ til privatbil: 

Du kan leie elektrisk sykkel på nettstedet bysykkelen.no
Du kan leie elektrisk sykkel på nettstedet bysykkelen.no

HjemJobbHjem 

HjemJobbHjem er en ordning som skal gjøre det lettere å komme seg til og fra jobb uten bil. Ordningen er rettet mot bedrifter og offentlige virksomheter på Nord-Jæren. Ansatte i en HjemJobbHjem-bedrift kan kjøpe rabatterte 30-dagers-billetter til buss, tog og noen båtruter i Rogaland, og alle får tilgang til bysykkelen, uavhengig av HjemJobbHjem-billetten.

Bedriftene må gjennomføre en reisevaneundersøkelse blant de ansatte, og lage en aktivitetsplan ut fra resultatene. Alle bedrifter i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kan søke om å bli en del av HjemJobbHjem-ordningen.

Her kan du lese mer om ordningen.

Stavanger på sykkel

Stavanger på sykkel er kommunens satsing på å få flere til å velge sykkel som transportmiddel i hverdagen. 

Finn din sykkelrute, hovedruter for sykkel i Stavanger og informasjon om sykkelparkering, bysykler og vedlikehold av sykkelveier.

Beintøft - bruk bein og ikke bil til skolen!

Beintøft.no - aksjon for å få flere til å gå til skolen
Beintøft.no - aksjon for å få flere til å gå til skolen

Beintøft er en kampanje som skal inspirere barn til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. På denne måten får vi mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere, området rundt skolen blir tryggere og det blir mindre CO₂–utslipp fra biler.

Hver høst blir barneskolene i byen invitert til en konkurranse for å få flest mulige til å gå til skolen. Jo flere i klassen som går i stedet for å bli kjørt, desto større er sjansen for å vinne en fin premie. 

Mer informasjon finnes på nettsidene beintøft.no.

Elbil i Stavanger

I Stavanger finnes det ladepunkt både på offentlige parkeringsplasser, i parkeringshus, på noen kjøpesentre og hos bedrifter. Mer enn 400 ladepunkt er tilgjengelige for alle.

Europeisk mobilitetsuke

Mobilitetsuken blir markert i september hvert år i mange byer og tettsteder over hele Europa, med et felles mål om vri reisevanene til folk i en mer miljø- og helsevennlig retning. Vi viser hva kommunen gjør for at det skal bli lettere for alle å gå, sykle og/eller reise kollektivt og arrangerer forskjellige aktiviteter for å skape engasjement.

Mobilitetsuka i Stavanger er et samarbeid mellom Stavanger kommune og Bymiljøpakken.