Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Gode miljøvalg i Stavanger
 5. Grønnere transport

Grønnere transport

kort fortalt

 • I Stavanger kommer nesten halvparten av klimagassutslippene fra veitrafikken.
 • Kommunen ønsker å legge til rette for at flere velger miljøvennlig transport. 
 • På denne siden finner du informasjon om ulike muligheter, for privatpersoner og for bedrifter.

Støtte til el-lastesykler

For å redusere bilbruk i trange sentrumsgater, og få ned dieseldrevet varetransport i sentrum, gir Stavanger kommune støtte til bedrifter som anskaffer og bruker elektriske lastesykler i sentrum.

Kollektivtrafikk, bildeling og sykkelutleie

Bilkjøring fører til utslipp av klimagasser og helseskadelige stoffer som nitrogenoksider (NOx) og svevestøv. I Stavanger kommer nesten halvparten av klimagass-utslippene fra veitrafikken. Det er et mål å redusere disse utslippene. 

Dersom alle lot bilen stå én dag i uka, ville utslippene bli redusert med 20 prosent.

Her er noen gode alternativ til privatbil: 

 • Bildeling: Bilkollektivet er en medlemsorganisasjon der man kjøper en andel, og kan leie bil i Stavanger og i Oslo. Per september 2019 er det utplassert biler på sju steder i Stavanger: i Badehusgata, Rosenli og ved Tou Scene i Stavanger Øst, i Nedre Dalgate, på Jernbanen parkeringshus og i Olav Kyrres gate i sentrum, og i Seehusensgate på Kampen. 
 • Utleie av sykler: Flere firma leier ut sykler til ulik bruk. 
 • Bysykkel kan du leie billig i en time på Kolumbus sin billett-app.
 • Bussruter i Rogaland: www.kolumbus.no
 • Vys togruter (tidligere NSB): www.vy.no

Du kan leie elektrisk sykkel på nettstedet bysykkelen.no
Du kan leie elektrisk sykkel på nettstedet bysykkelen.no

HjemJobbHjem 

HjemJobbHjem er en ordning som skal gjøre det lettere å komme seg til og fra jobb uten bil. Ordningen er rettet mot bedrifter og offentlige virksomheter på Nord-Jæren. Ansatte i en HjemJobbHjem-bedrift kan kjøpe rabatterte 30-dagers-billetter til buss, tog og noen båtruter i Rogaland, og alle får tilgang til bysykkelen, uavhengig av HjemJobbHjem-billetten.

Bedriftene må gjennomføre en reisevaneundersøkelse blant de ansatte, og lage en aktivitetsplan ut fra resultatene. Alle bedrifter i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kan søke om å bli en del av HjemJobbHjem-ordningen.

Her kan du lese mer om ordningen.

Stavanger på sykkel

Stavanger på sykkel er kommunens satsing på å få flere til å velge sykkel som transportmiddel i hverdagen. 

Finn din sykkelrute, hovedruter for sykkel i Stavanger og info om sykkelparkering, bysykler og vedlikehold av sykkelveier.

Beintøft - bruk bein og ikke bil til skolen!

Beintøft.no - aksjon for å få flere til å gå til skolen
Beintøft.no - aksjon for å få flere til å gå til skolen

Beintøft er en kampanje som skal inspirere barn til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. På denne måten får vi mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere, området rundt skolen blir tryggere og det blir mindre CO₂–utslipp fra biler.

Hver høst blir barneskolene i byen invitert til en konkurranse, for å få flest mulige til å gå til skolen. Jo flere i klassen som går i stedet for å bli kjørt, desto større er sjansen for å vinne en fin premie. 

Mer informasjon finnes på nettsidene beintøft.no.

Elbil i Stavanger

I Stavanger finnes det ladepunkt både på offentlige parkeringsplasser, i parkeringshus, på noen kjøpesenter og hos bedrifter. Mer enn 150 ladepunkt er tilgjengelige for alle.

Europeisk mobilitetsuke og miljøsøndag

Stavanger kommune deltar i Mobilitetsuka 2020 som foregår i mange byer og tettsteder over hele Europa den 16.-22. september. Vi planlegger utdeling av frokost til dere som går, sykler eller reiser kollektivt; gratis sykkelservice i alle kommunedeler, åpning av byens første Mobilitetspunkt, utlodding av tre benker i kommunen, universell utformet tur med Stavanger turistforening, hyggelige beskjeder på fortau mm. Informasjon om dato og klokkeslett legges ut her og på Facebook.


Hensikten med Mobilitetsuka er å se på utfordringer knyttet til biltrafikken, og å få folk til å tenke gjennom sine egne reisevaner og kanskje vri dem i en mer miljø- og helsevennlig retning. Vi oppfordrer alle til å la bilene sine stå litt oftere i denne uken og tester alternativ transport!


Tema for Mobilitetsuka 2020 er «Bærekraftig mobilitet for alle». Det vil si at alle skal ha rett til å bevege seg rundt på en bærekraftig måte, uansett inntekt, kjønn, opprinnelse, alder og funksjonsevne.


Miljøsøndag, som til vanlig er en fast ingrediens i Mobilitetsuka, er dessverre avlyst. Dette fordi det ikke er mulig å planlegge for et så stort arrangement ut fra restriksjonene som gjelder på grunn av korona-pandemien. Til gjengjeld blir det flere mindre aktiviteter som handler om "grønn mobilitet" gjennom hele Mobilitetsuka.»

Les mer om Miljøsøndag her.

Aktiviteter i Mobilitetsuka 

Her publiserer vi fortløpende programmet for årets mobilitetsuke i Stavanger. 

Gratis sykkelservice

Gjør sykkelen din klar for høsten og kom på gratis sykkelservice i alle kommunedelene (se hele oversikten lenger nede). Her kan du få justert gir og brems, få luft i dekkene og olje på kjedet. Du får også en kontroll av sykkelen med en eventuell tilstandsrapport på det som bør utbedres ytterligere.

Vi har med oss erfarne sykkelmekanikere, og servicen vil være ute i skolegårdene. Det er første mann til mølla-prinsippet. Men husk én meters avstand, og at man ikke skal delta hvis man føler seg syk, selv om man bare har milde symptomer.

Oversikten over hvor og når du kan få sykkelservice:

Tirsdag 15. september klokken 17.00 -19.00

 • Kvaleberg skole (her stiller også Frivilligsentralen med sin elektrisk transportsykkel som er til gratis utlån for innbyggerne i Hillevåg)
 • Revheim skole (her stiller også Frivilligsentralen med sin elektrisk transportsykkel som er til gratis utlån for innbyggerne i Madla og Kvernevik)
 • Storhaug skole

Onsdag 16. september klokken 17.00 -19.00

 • Finnøy sentralskole
 • Hundvåg skole
 • Vikevåg skole

Torsdag 17. september 17.00 - 19.00

 • Kannik skole
 • Hinna skole
 • Tastarustå skole

Utdeling av gratis frokost til de som sykler og går

 • Onsdag den 16. september fra klokken 07 i Muségata/Peder Klows gate
 • Torsdag den 17. september fra klokken 07 på gang- og sykkelbro over Madlaveien (ved Mosvannet, Welhavens gate)
 • Fredag den 18. september fra klokken 07 i Johannesparken (ved broen over Haugesundsgata)

Sykkelkurs for voksne

Tirsdag 15. september og torsdag 17. september kl 18 på parkeringsplassen ved Mosvannet camping. Sykkelkurset i regi av Syklistenes landsforeninger hovedsakelig rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn eller for andre voksne som aldri har syklet før – og for alle som ønsker å bli trygg på sykkelen før man tar syklingen videre ut i trafikken. Man skal øve på grunnleggende sykkelferdigheter. Les mer om kurset på Facebook.

Lansering av tre benker etter innspill fra innbyggerne

Onsdag 16. september fra klokken 07.00 blir tre nye benker plassert ut i kommunen. 

Markering av støtteordning for elektrisk transportsykkel til organisasjoner og bedrifter

Torsdag den 17. september klokken 12-13 på Domkirkeplassen stiller kommunen og andre virksomheter ut forskjellige typer elektriske transport- og passasjersykler.

Informasjonsmøte om solstrøm til opplading av elbiler og elsykler

Torsdag 17. september kl 18.00 - 19.30 hos Lyse AS (Breiflåtveien 18). Naturvernforbundet i samarbeid med Stavanger kommune og Lyse AS informerer om prosjektet Solsats, støtteordningen fra Enova og retningslinjer for etablering av solanlegg. Les mer om arrangementet her

Lansering Mobilitetspunkt på Hillevåg torg og utdeling av klima og miljøpris

Fredag den 18. september klokken 11 på Hillevåg torg åpner varaordfører Dagny Hausken mobilitetspunktet. Kommunens klima og miljøpris skal også deles ut. Les mer om mobilitetspunktet her.

Tur med Stavanger Turistforening og paraolympisk mester Sarah Louise Rung

Mandag 21. september. Les mer og meld deg på her

Beintøff 

Rundt 2500 elever på ti barneskoler i Stavanger kommune er meldt på Beintøft, en nasjonal Gå til skole-konkurranse. I perioden 29. august – 26. september oppfordres disse til å ta beina fatt i stedet for å bli kjørt til skolen. Til det beste for både miljøet, helse og trafikksikkerhet rundt skolene. Les mer om Beintøff

Hyggelige kommentarer på fortau 

I forbindelse med Mobilitetsuka sprayer vi hyggelige beskjeder til deg som sykler, går og ruller på fortauet.