Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Miljø og klima
  4. Gode miljøvalg i Stavanger
  5. Grønnere transport

Grønnere transport

kort fortalt

  • I Stavanger kommer mer enn halvparten av klimagassutslippene fra veitrafikken.
  • Kommunen ønsker å legge til rette for at flere velger miljøvennlig transport. 
  • Du kan leie el-sykkel via www.bysykkelen.no.

Europeisk mobilitetsuke

Stavanger kommune deltok i Europeisk mobilitetsuke 2019. Mobilitetsuken finner sted hvert år fra 16. til 22. september i mange byer og tettsteder over hele Europa. Hensikten med Mobilitetsuken er å se på utfordringer knyttet til biltrafikken, og på denne måten få folk til å tenke gjennom sine egne reisevaner og kanskje vri dem i en mer miljø- og helsevennlig retning.

Europeisk mobilitetsuke 2019 fokuserte på aktiv transport, sikkerhet for dem som går og sykler, og fordelene det kan ha for vår helse, vårt miljø, og vår bankkonto!

Takk til alle som bidro og var med på årets Mobilitetsuke i Stavanger!  Vi havnet faktisk på Instagramkontoen til European mobility week i EU: https://www.instagram.com/p/B3G-Bb9iuvK/.

Vi håper at flere har fått sansen for miljøvennlig transport gjennom Mobilitetsuken – og fortsetter å reise miljøvennlig også resten av året.

Elbil i Stavanger

I Stavanger finnes det ladepunkt både på offentlige parkeringsplasser, i parkeringshus, på noen kjøpesenter og hos bedrifter. Mer enn 150 ladepunkt er tilgjengelige for alle.

Støtte til el-lastesykler

For å redusere bilbruk i trange sentrumsgater, og få ned dieseldrevet varetransport i sentrum, gir Stavanger kommune støtte til bedrifter som anskaffer og bruker elektriske lastesykler i sentrum.

Kollektivtrafikk, bildeling og sykkelutleie

Bilkjøring fører til utslipp av klimagasser og helseskadelige stoffer som nitrogenoksider (NOx) og svevestøv. I Stavanger kommer to tredeler av klimagass-utslippene fra veitrafikken. Det er et mål å redusere disse utslippene. 

Dersom alle lot bilen stå én dag i uka, ville utslippene bli redusert med 20 prosent.

Mulige alternativer til bil: 

  • Bildeling: Bilkollektivet.no har per september 2019 utplassert biler på sju steder i Stavanger: ved Badehusgata 25B, Rosenli 15 og ved Tou Scene i Stavanger Øst, ved Nedre Dalgate 7, på Jernbanen parkeringshus og ved Olav Kyrres gate 3 i sentrum, og ved Seehusensgate 50 b på Kampen. 
  • Elsykler kan leies på nettstedet bysykkelen.no

Du kan leie elektrisk sykkel på nettstedet bysykkelen.no
Du kan leie elektrisk sykkel på nettstedet bysykkelen.no

Beintøft - bruk bein og ikke bil til skolen!

Beintøft.no - aksjon for å få flere til å gå til skolen
Beintøft.no - aksjon for å få flere til å gå til skolen

Beintøft er en kampanje som skal inspirere barn til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. På denne måten får vi mindre forurensning der vi bor, lufta blir renere, området rundt skolen blir tryggere og det blir mindre CO₂–utslipp fra biler.

Hver høst blir barneskolene i byen invitert til en konkurranse, for å få flest mulige til å gå til skolen. Jo flere i klassen som går i stedet for å bli kjørt, desto større er sjansen for å vinne en fin premie. 

Mer informasjon finnes på nettsidene beintøft.no.

Stavanger på sykkel

Stavanger på sykkel er kommunens satsing på å få flere til å velge sykkel som transportmiddel i hverdagen. 

Finn din sykkelrute, hovedruter for sykkel i Stavanger og info om sykkelparkering, bysykler og vedlikehold av sykkelveier.