Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Solenergi

Solenergi

KORT FORTALT

Solenergi er en viktig brikke i fremtidens energiforsyning. Stavanger kommune vil være med å bidra til en ansvarlig utbygging av solpotensialet i kommunen.

Gjennom prosjektet Solsats jobber Stavanger kommune sammen med Naturvernforbundet i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for å gi riktig, relevant og nødvendig informasjon til innbyggere som ønsker å installere solenergianlegg.

Information in other languages

Illustrasjonsbilde solenergi

Hva er solenergi?

Solenergi er energi produsert i solcellepanel og solfangere. I disse blir strålingsenergi omdannet til henholdsvis elektrisitet og varme. 

Hvorfor solenergi?

Solenergi blir en viktig brikke i fremtidens energiforsyning, og gir både enkeltpersoner og bedrifter muligheten til å bidra i det grønne skiftet.

Å produsere strøm selv bidrar til å avlaste nettet, redusere effekttopper og gir gratis strøm eller varme i flere år etter at anlegget er nedbetalt. Driftskostnadene er lave og vedlikeholdsbehovet minimalt, og anlegget kan tilpasses både eksisterende og nye bygg. Ved strømproduksjon kan overskuddsstrømmen leveres tilbake til nettet via en plusskundeavtale.

Økonomisk støtte

Enova gir økonomisk støtte til privatpersoner ved etablering av solceller og solfangere. Innovasjon Norge gir økonomisk støtte til solcelle- og solfangeranlegg til gårdsbruk i aktiv drift.

Fremgangsmåte ved installasjon av solceller

 1. Undersøk om det er vernehensyn som legger føringer for endringer der du bor. Solceller kan monteres de fleste steder i Stavanger kommune uten søknad. Det er imidlertid egne begrensningene innenfor trehusbyen, i alle verneområder og i enhetlig utbygde områder. I slike områder skal alle byggearbeider som berører bygningers utseende, herunder tak, byggemeldes. Les mer om solceller i trehusbyen her. 

  Søknader om å installere solanlegg i trehusbyen kan bli innvilget, men da på takflater som vender bort fra offentlig gate og som er lite synlige fra nabogater. Frittstående elementer i hagene kan tillates. Det samme gjelder anlegg på nybygg som ikke inngår som én i en enhetlig rekke av eldre bebyggelse, samt på uthus, garasjer og andre småbygninger. 
 2. Undersøk hvor mye strøm du bruker. Et solanlegg har mest effekt fra mars til oktober, så det er lurt å ta utgangspunkt i forbruk av strøm disse månedene ved dimensjonering av anlegg.
 3. Undersøk hvor store arealer du har. Hvilken himmelretning og vinkel har taket? Er det skygge? Alt dette spiller inn på hvor mye energi anlegget kan produsere. Du kan enkelt sjekke potensialet på eget tak på leverandørers hjemmesider.
 4. Innhent tilbud fra flere leverandører. Seriøse leverandører vil hjelpe deg gjennom hele prosessen, blant annet med dimensjonering av anlegg og innmelding av anlegget som plusskundeanlegg til Lyse. Dokumentasjon fra leverandør og Lyse danner grunnlaget som kreves for å heve tilskudd fra Enova.
 5. Landbrukskunder kan søke midler fra Innovasjon Norge til fornybar energi i landbruket. Merk at denne støtten må forhåndssøkes, og gis kun til gårdsbruk i aktiv drift.
 6. Undersøk hvilken strømleverandør som passer for deg. Prisen som gis for overskuddsstrøm kan variere, så sjekk betingelsene hos flere leverandører. Ved endring av strømleverandør vil anlegget automatisk meldes inn som et plusskundeanlegg.
 7. Husk å søke om enovatilskudd. Utbetaling er rettighetsbasert, og skjer etter at anlegget er installert og dokumentert. Installeringen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Fremgangsmåte ved installasjon av solfangere

Solfangere passer for husstander eller gårdsbruk som bruker mye varmt vann og/eller kobler systemet til et vannbårent varmesystem.

 1. Undersøk om det er vernehensyn som legger føringer for endringer der du bor. Solfangere kan monteres de fleste steder i Stavanger kommune uten søknad. Det er imidlertid egne begrensningene innenfor trehusbyen, i alle verneområder og i enhetlig utbygde områder. I slike områder skal alle byggearbeider som berører bygningers utseende, herunder tak, byggemeldes.

  Søknader om å installere solanlegg i trehusbyen kan bli innvilget, men da på takflater som vender bort fra offentlig gate og som er lite synlige fra nabogater. Frittstående elementer i hagene kan tillates. Det samme gjelder anlegg på nybygg som ikke inngår som én i en enhetlig rekke av eldre bebyggelse, samt på uthus, garasjer og andre småbygninger. 
 2. Undersøk varmebehovet og hvilken varmeløsning du kan koble solfangerne til. Å plassere solfangeranlegget på en sørvendt takflate gir best effekt. 
 3. Kontakt gjerne flere leverandører. Seriøse leverandører vil hjelpe deg med alle steg videre, inkludere alle elementer i bestillingen, hjelpe til med dimensjonering av anlegg, og de gir dokumentasjonen som kreves for å heve tilskudd fra Enova eller Innovasjon Norge.
 4. Landbrukskunder kan søke midler fra Innovasjon Norge til fornybar energi i landbruket. Merk at denne støtten må forhåndssøkes, og gis til gårdsbruk i aktiv drift.
 5. Husk å søke om enovatilskudd. Utbetaling er rettighetsbasert, og skjer etter at anlegget er installert og dokumentert. Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.


Vurdere du solenergi, men har noe du lurer på? Ta kontakt med prosjektleder i Solsats, eller klima- og miljøavdelingen.

Kontaktinformasjon

Sissel Norheim

Naturvernforbundet
prosjektleder i Solsats

E-post:
sissel.norheim@naturvernforbundet.no

Jane Nilsen Aalhus

miljøvernsjef 
Stavanger kommune

E-post:
jane.nilsen.aalhus@stavanger.kommune.no

Ingvild Anfinsen

rådgiver klima og miljø
Stavanger kommune

E-post:
ingvild.anfinsen@stavanger.kommune.no