Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byantikvaren i Stavanger
 4. Regler for bygging i trehusbyen

Regler for bygging i trehusbyen

kort fortalt

 • Stavanger har Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. 
 • Politikerne har vedtatt egne regler for bygging i trehusbyen. 
 • Stavanger kommune ønsker å bidra til at det beste med trehusbyen bevares. 
Trehusbyen Våland.

Sjekk om huset ditt ligger innenfor trehusbyen

Trehusbyen er mye mer enn Gamle Stavanger. Den består av omlag 8000 hus i alle mulig stilarter – fra empire til jugend og funksjonalisme. Trehusbyen består i hovedsak av Stavangers bebyggelse fra før andre verdenskrig.

Klikk på kartet nedenfor for å se en mer detaljert avgrensning (pdf, 2,6 mb). 

Trehusbyen

Retningslinjer for trehusbyen

Reglene heter «Retningslinjer for hensynssone bevaring av kulturmiljø – trehusbyen», populært kalt «Retningslinjer for trehusbyen», og er forankret i kommuneplan 2014-2029 - se planens tekstdokument,  paragraf 3.3.3, side 101.

 1. Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen skal søkes bevart og områdenes særpregede miljø skal sikres og videreutvikles.
 2. Kvartalsstruktur, gateløp, parker, hageareal og verdifulle trær skal bevares.
 3. Alle byggearbeider som berører bygningers utseende, herunder tak, skal byggemeldes. Som grunnlag for behandling redegjøres for nødvendigheten av tiltakene. Det skal beskrives hvordan endringen forholder seg til bygningenes opprinnelige stiluttrykk og utseende. Forhold til nabobebyggelse skal framgå av situasjonsplan og fasadeoppriss.
 4. Originale bygningselementer som vinduer, dører, gerikter, fasadekledning og taktekkingsmateriale, skal bare fornyes når disse ikke lenger tilfredsstiller rimelige tekniske krav, eller er så skadet at reparasjon er uaktuelt.
 5. Ved nødvendig fornyelse skal bygningselementer tilpasses husets opprinnelige byggestil og materialbruk. Det gjelder særlig vindustyper, ytterdører, gerikter og annet fasadeutstyr, fasadekledning og taktekkingsmateriale.
 6. Tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse og underordnes denne. Tilbygg kan gjerne gis en moderne utforming. Tilsvarende gjelder nybygg.
 7. Ny altan eller veranda skal bare anlegges i tilknytning til hus hvor de inngår som et naturlig stilhistorisk element. Uteplasser bør primært arrangeres på bakkeplan.
 8. Murer, gjerder, portstolper, utendørsbelysning og utvendig belegg skal med hensyn til utforming og materialvalg være i tråd med opprinnelig eller dominerende formtradisjon i området.

Informasjonshefte: 8000 trehus + ditt

Last ned PDF av informasjonsheftet, eller les det her:

 

Kontaktinformasjon

Byantikvar Hanne Windsholt

Hanne Windsholt

byantikvar

Telefon:
51 50 75 69
E-post:
hanne.windsholt@stavanger.kommune.no
Knut Haaland Grøttland

Knut Haaland Grøttland

Telefon:
51 50 79 29
E-post:
knut.grottland@stavanger.kommune.no
Liv Kristine Færing

Liv Færing

rådgiver hos Byantikvaren

Telefon:
51 50 76 03
E-post:
liv.kristine.fering@stavanger.kommune.no