PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byantikvaren i Stavanger
 4. Regler for bygging i trehusbyen

Hei, du som bor i trehusbyen!

kort fortalt

 • Stavanger har Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. 
 • Bor du i trehusbyen? Da håper vi du vil ta godt vare på huset ditt. Vi veileder deg gjerne!
 • Det er egne regler for bygging i trehusbyen. Hvis du vil endre noe utvendig på huset, må du søke kommunen først. 
Byantikvar Hanne Windsholt med heftet. Foto: Sigrun Sætrevik

Trehusbyen er mye mer enn Gamle Stavanger! Trehusbyen består av omlag 8000 hus i de sentrumsnære bydelene, og omfatter hus i alle stilarter – fra empire til jugend og funksjonalisme. Hvert hus er en viktig brikke i det store puslespillet vi kaller trehusbyen. 

Trehusbyen består i hovedsak av bebyggelse fra før andre verdenskrig, både trehus og murhus. Finn ut hvilken stil ditt hus er.

På denne siden har vi svart på ofte stilte spørsmål.

Dette sveitserhuset i Normanns gate har fått sjelå tilbake! Mange hus i trehusbyen ble i en periode forsynt med såkalt husmorvinduer: Store vinduer uten sprosser. Når disse skal byttes ut med stilhistorisk riktige vinduer, er det viktig å finne tilbake til de opprinnelige vindusåpningene.
Dette sveitserhuset i Normanns gate har fått sjelå tilbake! Mange hus i trehusbyen ble i en periode forsynt med såkalt husmorvinduer: Store vinduer uten sprosser. Når disse skal byttes ut med stilhistorisk riktige vinduer, er det viktig å finne tilbake til de opprinnelige vindusåpningene.


Her finner du råd og tips om blant annet farger, listverk, etterisolering og takpanner.

Sjekk om huset ditt ligger innenfor trehusbyen

Klikk på kartet for å se en mer detaljert avgrensning:

Trehusbyen er merket med oransje farge.
Trehusbyen er merket med oransje farge.

Retningslinjer for trehusbyen

Stavanger kommune ønsker å bidra til at det beste med trehusbyen bevares, og politikerne har vedtatt en egen hensynssone for trehusbyen, med tilhørende retningslinjer. Retningslinjene for trehusbyen er forankret i kommuneplanens arealdel 2023-2040.
 

«Trehusbyen» er et geografisk avgrenset område med sammenhengende trehusbebyggelse fra ulike tider av Stavangers historie, fra de eldste delene av sentrum til etterkrigsårenes rekkehus-områder. Innenfor området finnes murhus, uthus, verksteder, butikklokaler og annet som inngår i den sammenhengende kvartalsbebyggelsen. Retningslinjene gjelder for all småhusbebyggelse innenfor avgrensingen.

 1. Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen skal søkes bevart og områdenes særpregede miljø skal sikres og videreutvikles.
 2. Kvartalsstruktur, gateløp, parker, hageareal, verdifulle trær og trær over 90 cm stammeomkrets skal bevares.
 3. Det må søkes om tillatelse for byggearbeider som endrer bygningers utseende, også for endringer på taket. Med bakgrunn i vernehensynet vil flere tiltak regnes som vesentlige fasadeendringer enn ellers i kommunen, jf. pbl. §20-5 bokstav f.
 4. Som grunnlag for behandling skal det redegjøres for nødvendigheten av tiltakene. Det skal beskrives hvordan endringen forholder seg til bygningenes opprinnelige stiluttrykk og utseende. Forhold til nabobebyggelse skal framgå av situasjonsplan og fasadeoppriss.
 5. Originale bygningselementer som vinduer, dører, listverk, fasadekledning og taktekking, skal bare fornyes når disse ikke lenger tilfredsstiller rimelige tekniske krav, eller er så skadet at reparasjon er uaktuelt.
 6. Ved nødvendig fornyelse skal bygningselementer tilpasses husets opprinnelige byggestil og materialbruk. Det gjelder særlig vindustyper, ytterdører, listverk og annet fasadeutstyr, fasadekledning og takmateriale.
 7. Tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse og underordnes denne.
 8. Ny balkong, altan eller veranda kan tillates på hus hvor slike bygningselementer inngår som et naturlig stilhistorisk element, eller på plasseringer som ikke er synlige fra offentlig sted. Større uteplasser bør primært arrangeres på bakkeplan.
 9. Avkjørsler, murer, gjerder, portstolper, utendørsbelysning og utvendig belegg skal med hensyn til utforming og materialvalg være i tråd med opprinnelig eller dominerende formtradisjon i området.

Et klassisistisk hus fra 1865 som hadde fått husmorvinduer og betongpanner på 1980-tallet. Nå har det igjen blitt «som nytt». Her fantes det god dokumentasjon på opprinnelig utseende.
Et klassisistisk hus fra 1865 som hadde fått husmorvinduer og betongpanner på 1980-tallet. Nå har det igjen blitt «som nytt». Her fantes det god dokumentasjon på opprinnelig utseende.

Her kan du se filmer med huseiere som forteller om hvordan de har fått sjelå tilbake i huset sitt. 


Lurer du på noe?

På denne siden har vi svart på ofte stilte spørsmål. Finner du ikke svaret der, kan du ta kontakt med Innbyggerservice på 51 50 70 90, sende en epost til innbyggerservice@stavanger.kommune.no, eller ta kontakt med en av de ansatte hos Byantikvaren (se kontaktinfo nederst på siden).


Informasjonshefte: Ta vare på sjelå

Høsten 2021 fikk alle som bor i trehusbyen tilsendt et informasjonshefte. Har du ikke fått? Stikk innom Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23 eller last ned heftet her.
 
 

Kontaktinformasjon

Hanne Windsholt anno 2023

Hanne Windsholt

byantikvar

Telefon:
51 50 75 69
E-post:
hanne.windsholt@stavanger.kommune.no
Knut Haaland Grøttland

Knut Haaland Grøttland

Telefon:
51 50 79 29
E-post:
knut.grottland@stavanger.kommune.no
Liv Kristine Færing

Liv Færing

rådgiver hos byantikvaren

Telefon:
51 50 76 03
E-post:
liv.faering@stavanger.kommune.no