Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byantikvaren i Stavanger
  4. Spørsmål og svar om eldre hus i Stavanger

Spørsmål og svar om eldre hus i Stavanger

Jeg skal rehabilitere huset mitt. Hvilke regler gjelder?

Retningslinjene gjelder for hele Trehusbyen. I tillegg gjelder reguleringsplanen for området der du bor. Denne planen kan du få ved å henvende deg til innbyggerservice i Stavanger kommune (Olav Kyrres gate 23).

Generelt er alle fasadeendringer søknadspliktige. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på at noen områder i Trehusbyen er regulert til spesialområde bevaring, med klare krav til utforming og tilbakeføring av bygningsdeler, og restriksjoner på riving og tilbygg.

Hva bør jeg huske på før jeg går i gang?

Hvis du er i tvil om arbeidet er byggesøknadspliktig, ta kontakt med byggesaksavdelingen. Engasjer en byggmester med erfaring. Hvis du skal bygge på, trenger du også en arkitekt. Hvis du skal tilbakeføre vinduer, dør eller andre bygningsdetaljer, bør du finne bilder av huset slik det så ut før. Hvis dette er umulig, kan du henvende deg til byggesaksavdelingen eller oss hos byantikvaren, som kan hjelpe deg med å rekonstruere tapte bygningsdeler. Når det gjelder vinduer, bør du fjerne et vindu og prøve å finne tilbake til den opprinnelige vindusåpningen, som vil vise dimensjonene på de opprinnelige vinduene. Da det ble satt inn husmorvinduer, ble åpningene ofte foret ned. Når du har hentet inn tilbud på det arbeidet som skal gjøres, lønner det seg å drøfte dette med byantikvaren eller byggesaksavdelingen selv om arbeidet ikke krever byggesøknad. Dette kan spare deg for noen tabber på veien, særlig med hensyn til dimensjoner på - og teknisk utførelse av vinduer.

Jeg har ingen bilder av huset mitt slik det så ut før. Hvor kan jeg lete?

Ta kontakt med kommunens innbyggerservice og hør om det finnes en byggesaksmappe for huset ditt. Ofte finnes ikke originaltegningene, men da man endret noe på huset forrige gang, ble det kanskje levert inn tegninger eller bilder av huset. Hvis du bor i et område med mange lignende hus, kan det også være lurt å be om byggesaksmappene til naboene. Ellers kan det tenkes at du er heldig og kan finne huset ditt i en av Alsviks bøker med gamle bilder fra Østre bydel, Vestre bydel, Sentrum eller Hillevåg.

Jeg bor i Trehusbyen, men i et murhus. Gjelder andre regler?

For Trehusbyen som helhet, er det viktig at også murhusene blir tatt godt vare på. Retningslinjene for Trehusbyen gjelder all bebyggelse innenfor dette avgrensede området, også murhusene. Rådene for restaurering og fremgangsmåten i byggesaker er den samme.

Kontaktinformasjon

Byantikvar Hanne Windsholt

Hanne Windsholt

Byantikvar

Telefon:
51 50 75 69
E-post:
hanne.windsholt@stavanger.kommune.no
Knut Haaland Grøttland

Knut Haaland Grøttland

Telefon:
51 50 79 29
E-post:
knut.grottland@stavanger.kommune.no
Liv Kristine Færing

Liv Færing

rådgiver hos Byantikvaren

Telefon:
51 50 76 03
E-post:
liv.kristine.fering@stavanger.kommune.no