PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Skal du bygge, rive eller endre?
  4. Hva skal du bygge?
  5. Fasadeendring

Fasadeendring

Kort fortalt

En fasadeendring er når du endrer en eller flere av husets fasader eller takflate, for eksempel ved å

- sette inn nye vinduer eller endre vindustørrelse
- nytt kledningsmateriale
- endre materiale eller utseende på tak
- montere solcellepanel

Enkle endringer i fasaden kan man søke om selv.

Sjekk hvilke regler som gjelder for din eiendom

Du kan finne all informasjon om din eiendom på en egen side.
Der finner du ut hva du har anledning til å bygge. 

Hvis du bor i trehusbyen må du være oppmerksom på at det stilles strengere krav til fasadeendring på boligen.

Trehusbyen er merket med oransje farge i kartet.

Kart utsnitt over trehusbyen i Stavanger
Trehusbyen er merket med oransje farge.
Stavanger kommune

Må jeg søke eller ikke?

Dersom du ønsker å sette inn en ny dør, eller endre størrelse på et vindu kan man som regel gjøre dette uten å søke. Hovedregelen er at dersom boligens karakter ikke endres, slipper man å søke dersom man ikke bor i trehusbyen. Ta kontakt med Innbyggerservice dersom du trenger hjelp.

I trehusbyen kan du slippe å søke dersom du tilbakefører fasaden slik det var opprinnelig bygd. Du kan bruke bilder som dokumentasjon. Du kan få hjelp ved å ta kontakt med Byantikvaren.

Hva med solcellepanel?

Solcellepanel er, innenfor en bruksenhet eller branncelle, fritatt for søknadsplikt i områder som ikke er vernesoner, området som er definert som trehusbyen eller i enhetlig utbygde områder.

Eksempel: Solceller på enebolig på Gausel er ikke søknadspliktig, mens solceller på boligblokk, rekkehus eller flermannsbolig på Gausel er søknadspliktig. 

Men: Hvis du bor i trehusbyen, vernesoner eller et enhetlig utbygd område må du uansett søke kommunen først. At solcellepanel er søknadspliktig, er ikke synonymt med at det ikke er tillatt. Hver sak vurderes individuelt, naboer skal få uttale seg osv., før det tas en vurdering.

Kan jeg søke selv?

Du kan søke selv om enkle endringer, som å sette inn nye vinduer, nytt eller annet materiale på vegger eller tak, eller ved at vinduer eller dører får nytt format.

Slik søker du selv.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6