PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Skal du bygge, rive eller endre?
  4. Hvilke regler gjelder for din eiendom

Sjekk hvilke regler som gjelder for din eiendom

Kort fortalt

  • arealplaner.no kan du finne ut hvilke regler som gjelder for din eiendom. 
  • Reguleringsplanene gir informasjon om du kan bygge, hvor høyt, hvor tett og hvor på eiendommen din du kan bygge. 

Finn planene for din eiendom

Gå til arealplaner.no og skriv inn adressen din, eller velg «Planer for min posisjon». Da får du opp alle planer som gjelder for området.

  • Kommuneplanens arealdel gjelder for hele Stavanger, og gir overordna føringer for alle deler av kommunen.
  • En detaljregulering (se rød firkant vi har lagt inn på skjermbildet under) gir mer detaljerte føringer for bebyggelsen i et område. 

Skjermbilde fra arealplaner.no som viser at bestemmelsene ligger øverst i listen over dokumenter som tilhører planen.

Finn regler og bestemmelser 

Når du velger en av planen i listen, får du tilgang til plankart og bestemmelser, og andre dokumenter som er relevante for denne planen.

For å finne formålet i planen: Klikk på kartet oppe til høyre i bildet: «Se kartdetaljer». Da får du opp kartet i større format. Ved å peke på flatene, får du opp arealformålet i boks på venstre side. Slik kan du se om området er regulert til f.eks. bolig eller næring. 

Bestemmelsene finner du ved å trykke på den grønne knappen «Gå til plandetaljer».

Skjermbilde fra arealplaner.no som viser at bestemmelsene ligger øverst i listen over dokumenter som tilhører planen.


Hvis du har planer om å bygge noe som ikke er i tråd med bestemmelsene, må du søke kommunen om dispensasjon.

Her veileder vi deg videre i byggesøknad-prosessen

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6