Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Skal du bygge, rive eller endre?
 4. Hvordan søker du?

Hvordan søker du?

Kort fortalt

 • Før du starter et byggearbeid må du sjekke planer og bestemmelser for eiendommen din.
 • Ta kontakt med kommunen hvis du er i tvil om du har lov til å bygge.
 • Du må betale et gebyr for å få saken din behandlet i kommunen.

Forhåndskonferanse eller møte

Ta gjerne kontakt med kommunen før du bygger, river eller endrer noe på eiendommen. Innbyggerservice kan sette deg i kontakt med rett saksbehandler.

Før møtet:

 • Send inn kart, tegninger, og tekst som beskriver spørsmålene du ønsker svar på. Opplysningene sender du til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Merk dem med «dokumenter til forhåndskonferanse» i emnefeltet.
 • Ansvarlig søker arkitekt bør være med på møtet.

Du må varsle naboene

Før du kan sende inn søknaden til oss må du varsle naboer og gjenboere. De har 14 dager til å komme med merknader, hvis de ikke skriftlig har meddelt at de ikke har merknader til søknaden.

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, på e-post eller leveres personlig mot kvittering.

Les mer om hva nabovarsel skal inneholde på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Send inn søknad til kommunen

Du kan søke om byggetillatelse enten via Byggsøk (elektronisk byggesøknad) eller ved å laste ned søknadsskjema fra internettsidene til Direktoratet for byggkvalitet og sende dem til kommunen.

Hvis du kan søke om byggearbeidene selv, skal søknaden normalt inneholde følgende dokumenter:

 1. Beskrivelse som gjør det enkelt for saksbehandler og sette seg inn i hva du søker om.
 2. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, blankettnummer 5153.
 3. Situasjonskart – Bestill elektronisk i vår selvbetjeningsløsning.
 4. Nabovarsel
  Ved bestilling av situasjonskart kan du også bestille naboliste. Infoland fakturer gebyr for nabolisten.

  Kvittering for mottatt nabovarsel, blankettnummer 5156 og opplysninger gitt i nabovarsel, blankettnummer 5155.
 5. Kopi av eventuelle nabomerknader, med dine kommentarer til merknadene.
 6. Tegninger (fasade-, plan-, og snittegning) i målestokk, og som er målsatt.
 7. I noen byggesaker må du også sende inn:
  - tegninger av eksisterende godkjent situasjon.
  - dispensasjonssøknad.
  -
  uttalelse/samtykke fra andre myndigheter

Søknader sender du til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no, eller til Stavanger kommune v/Byggesaksavdelingen, Postboks 8001, 4068 Stavanger.

Når får du svar på søknaden?

Ved søknad uten dispensasjon er saksbehandlingstiden 3 uker.

Ved søknad med dispensasjon er saksbehandlingstiden12 uker .

Du har rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra den dagen du mottok eller ble gjort kjent med vedtaket.

Byggearbeid kan starte

Du må starte byggearbeidene innen tre år etter at du har fått byggetillatelse. Hvis ikke faller tillatelsen bort og du må søke på nytt.

Ferdigattest

Hvis du har søkt om byggearbeidene selv skal du sende inn skjema for å søke om ferdigattest. Byggeprosjektet kan tas i bruk når kommunen har gitt en ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no