PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Skal du bygge, rive eller endre?
  4. Pris for behandling av byggesøknad

Pris for behandling av byggesøknad

Kort fortalt

  • Du må betale for at kommunen skal behandle byggesøknaden din.
  • Prisen du må betale avhenger av hva du skal bygge.
  • For mindre tiltak, det vil si tiltak du kan søke om selv, er prisen et grunngebyr på 2700 kroner og eventuelle tillegg på 7000 kroner per dispensasjon.

Du må betale for å få behandlet byggesøknaden din i kommunen. Prisen dekker kommunens kostnader ved behandling av byggesøknaden, og beregnes ut fra hva du søker om.

Hva koster det?

Prisen er satt sammen av et grunngebyr, en pris per kvadratmeter og et tillegg per dispensasjon. Du får tilsendt faktura når byggesøknaden er behandlet. 

For tiltak du må søke om med hjelp av fagfolk, finnes gebyrer og bestemmelser i handlings- og økonomiplanen for 2024.

Disse gebyrene gjelder for mindre tiltak, altså tiltak du kan søke om selv (uten hjelp fra fagfolk):

Mindre tiltak på bebygd eiendom (Unntaket er søknad om solceller, der gebyret dekkes av kommunens klima- og miljøfond) kr 2700
Dispensasjonssøknader, legges til for hvert forhold:  
a. Formål kr 7000
b. Utnyttelse kr 7000
c. Plassering kr 7000
d. Etasjetall kr 7000
e. Høyde (gesimshøyde o.l.) kr 7000
f. Andre forhold i regulerte bestemmelser kr 7000
g. Avstandskrav (§ 29-4 i plan- og bygningsloven) kr 7000
h. Veiopparbeidelse kr 7000
i. Byggteknisk forskrift kr 7000

Dersom du må søke om å få sette opp solceller fordi du bor i trehusbyen, vernesoner eller et enhetlig utbygd område dekker kommunens klima- og miljøfond grunngebyret (kr 2700). Dette ordner byggesaksavdelingen direkte med klima- og miljøavdelingen uten at du som søker trenger å tenke på det.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6