Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Skal du bygge, rive eller endre?
  4. Pris for behandling av byggesøknad

Pris for behandling av byggesøknad

Kort fortalt

  • Du må betale for at kommunen skal behandle byggesøknaden din.
  • Prisen du må betale avhenger av hva du skal bygge.
  • For mindre tiltak, det vil si tiltak du kan søke om selv, er prisen et grunngebyr på 2310 kroner og eventuelle tilllegg på 6270 kroner per dispensasjon.

Du må betale for å få behandlet byggesøknaden din i kommunen. Prisen dekker kommunens kostnader ved behandling av byggesøknaden, og beregnes ut fra hva du søker om.

Hva koster det?

Prisen er satt sammen av et grunngebyr, en pris per kvadratmeter og et tillegg per dispensasjon. Du får tilsendt faktura når byggesøknaden er behandlet. 

Disse gebyrene gjelder for mindre tiltak:

Mindre tiltak på bebygd eiendom kr 2310
Dispensasjonssøknader, legges til for hvert forhold:  
a. Formaål kr 6270
b. Utnyttelse kr 6270
c. Plassering kr 6270
d. Etasjetall kr 6270
e. Høyde (gesimshøyde o.l.) kr 6270
f. Andre forhold i regulerte bestemmelser kr 6270
g. Avstandskrav (§ 29-4 i plan- og bygningsloven) kr 6270
h. Veiopparbeidelse kr 6270
i. Byggteknisk forskrift kr 6270

For tiltak du må søke om med hjelp av fagfolk, finnes gebyrer og bestemmelser i handlings- og økonomiplanen for 2019.

Du kan også laste ned gebyrtabellen for alle typer tiltak i pdf-format. 

 

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no