PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Skal du bygge, rive eller endre?
 4. Hva skal du bygge?
 5. Planlegger du solceller på taket?

Planlegger du solceller på taket?

KORT FORTALT

 • Med solcellepanel kan du lage miljøvennlig strøm av solenergi.
 • De fleste steder i Stavanger kan du montere slikt uten å søke.
 • Hvis du bor i et verneområde, eller i et område med mange like hus, må du søke kommunen om tillatelse. Du trenger ikke betale byggesaksgebyr for å søke.
Eksempler på at takene i trehusbyen er godt synlige. Ikke bare fra fugleperspektiv, men også i øyenhøyde.

Solstrømanlegg kan monteres på de fleste hus i Stavanger uten søknad, men dersom du bor i et verneområde, i trehusbyen eller i et enhetlig utbygd område, regnes solceller som fasadeendring. Det betyr at du må søke kommunen først. Slik søker du

Gebyrfritt å søke

Dersom du må søke fordi du bor i trehusbyen, vernesoner eller et enhetlig utbygd område dekker kommunens klima- og miljøfond grunngebyret (kr 2700). Dette ordner byggesaksavdelingen direkte med klima- og miljøavdelingen i kommunen, uten at du som søker trenger å tenke på det. Med andre ord: Det påløper ikke noe gebyr når du sender søknad om å montere solceller. 

Hvordan vet jeg om huset mitt er vernet?

Skriv inn adressen på kommunekart.com og trykk på «Sjekk flere kartlag». Da får du opp reguleringsplanene som gjelder for din eiendom. Hvis det ligger et kartlag som heter «Trehusbyen» eller «Kulturmiljø», betyr det at du bor i et verneområde og må søke kommunen før du gjør noe med fasaden.

Hva betyr «enhetlig utbygd område»?

Hvis naboene dine har lik leilighet eller likt hus som deg, bor du i et enhetlig utbygd område. Da kan du ikke endre på fasaden uten å søke først. Dette gjelder selv om du ikke bor i et verneområde.

Eksempel:
Hvis du bor i frittliggende enebolig på Gausel kan du montere solceller uten å søke. dersom eneboligen ikke er enhetlig utbygd. Områder med flere like, eller nesten like, eneboliger er ofte enhetlig utbygde. Solceller på boligblokk, rekkehus eller flermannsbolig på Gausel er uansett søknadspliktig. 

Trehusbyen: Stavanger har en helt unik samling av 7-8000 trehus i sammenhengende bebyggelse.
Trehusbyen: Stavanger har en helt unik samling av 7-8000 trehus i sammenhengende bebyggelse.

Hvorfor er det så nøye i trehusbyen?

For å beholde preget på husene i trehusbyen, må taktekkingen være mest mulig lik den opprinnelige. Taket er husets femte fasade, og en viktig del av det arkitektoniske uttrykket. Hvert hus i trehusbyen er en brikke i en større helhet og et gatemiljø, og hver gang en huseier endrer på husets karakter, blir det mindre igjen av den nasjonale skatten som trehusbyen er.

Eksempler på at takene i trehusbyen er godt synlige. Ikke bare fra fugleperspektiv, men også i øyenhøyde.
Eksempler på at takene i trehusbyen er godt synlige. Ikke bare fra fugleperspektiv, men også i øyenhøyde.

Hvordan vurderer vi om solceller er greit eller ikke?

Når en huseier søker om å montere solstrømanlegg, vurderer avdelingen for byggesak og byantikvar hvor synlig anlegget blir fra gaten, og hvordan gatebildet og strøket for øvrig ser ut.

Solceller vil i mange tilfeller tillates dersom panelene plasseres:

 • på takflater som vender bort fra offentlig gate og er lite synlige fra nabogater
 • på nybygg som ikke inngår som én i en enhetlig rekke av eldre bebyggelse
 • på mange typer uthus, garasjer og andre (nyere) småbygninger
 • som frittstående elementer i hagene

Verneområder utenfor trehusbyen

Også hus utenfor trehusbyen kan være vernet. Et eksempel er Stokkabrautene på bildet under. Her har helheten har mye å si for det arkitektoniske uttrykket i nabolaget.

Stokkabrautene. Hus der taket er en viktig del av inntrykket.

Det er ikke dermed sagt at det ikke kan tillates solceller i slike verneområder, for eksempel på en bod eller carport. Men det bør gjøres etter en plan, slik at det ikke blir et visuelt virvar.

Hva med solcellepaneler som ligner på takstein?

Vi i kommunen følger nøye med på teknologiutviklingen, som gir oss stadig nye og mer diskrete løsninger. Etter hvert som både teknologien, prisen og utseendet på disse løsningene blir bedre, vil det bli tilsvarende lettere for huseiere i områder med vernehensyn å få solceller på eget tak. 

Les gjerne hva UiS-professor Harald Røstvik skriver om moderne energiløsninger i eldre hus.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6