Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Grave i offentlig areal

Skal du grave i offentlig areal?

Kort fortalt

  • Før du graver i offentlig vei må du ha tillatelse. 
  • Du må sende inn en gravemelding for å sikre at strømkabler, telekabler, vann- og avløpsledninger ikke blir ødelagt. 

Søk tillatelse før du graver

Du sender søknaden din i nettportalen RoSyweb. Der sender du også ferdigmelding når arbeidet er utført. 

Husk at du må ha tillatelse for å grave i offentlig vei. 

Hvor graves det i Stavanger kommune?

Se kartet som viser hvor det graves i kommunen og hvem som utfører arbeidet.

Hvor lang er behandlingstiden for søknaden? 

Saksbehandlingstiden er fem virkedager. 

Kommunens gravereglement

Gjør deg kjent med reglene som gjelder for graving i eller nær kommunale arealer. 

Skal du grave i en vernesone i Stavanger?

Ved gravearbeid i vernesoner, blant annet middelalderbyen, Stavanger sentrum og Gamle Stavanger må du varsle riksantikvaren og få tillatelse. Du varsler riksantikvaren på e-post postmottak@ra.no.

Husk å skaffe kabelkart

Kabelkart for graving må du hente hos kabel og ledningseiere, som for eksempel Lyse og kommunens vann- og avløpsavdeling

Graving i andre arealer

Dersom du skal grave i riks- og fylkesvei eller gang- og sykkelvei langs riksvei må du innhentes tillatelse fra Statens vegvesen. Du kan ringe dem på telefon 02030.

Anleggsarbeid i Stavanger
Anleggsarbeid i Stavanger

Husk å sende inn ferdigmelding

Straks gravearbeidet er ferdig skal du skrive ferdigmelding på nettportalen RoSyweb

Kontaktinformasjon

Mats Langedal

Ingeniør/gateforvalter
Park og vei

Mobil:
915 31 902
Telefon:
51 91 21 19
E-post:
mats.langedal@stavanger.kommune.no