Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Grave i offentlig areal

Skal du grave i offentlig areal?

Kort fortalt

  • Før du graver i offentlig vei må du ha tillatelse. 
  • Du må sende inn en gravemelding for å sikre at strømkabler, telekabler, vann- og avløpsledninger ikke blir ødelagt. 

Information in other languages

Søk tillatelse før du graver

Du sender søknaden din i nettportalen RoSyweb. Der sender du også ferdigmelding når arbeidet er utført. 

Husk at du må ha tillatelse for å grave i offentlig vei. 

Hvor graves det i Stavanger kommune?

Se kartet som viser hvor det graves i kommunen og hvem som utfører arbeidet.

Hvor lang er behandlingstiden for søknaden? 

Saksbehandlingstiden er fem virkedager. 

Kommunens gravereglement

Gjør deg kjent med reglene som gjelder for graving i eller nær kommunale arealer. 

Skal du grave innenfor eller i nærheten av et kulturminne i Stavanger?

Søknad om inngrep i Stavanger middelalderby, andre automatisk fredete kulturminner, fredete kulturminner eller kulturmiljø, herunder Utstein kulturmiljø, Trehusbyen i Stavanger, eller KULA-området på Rennesøy sendes til Rogaland fylkeskommune på epost firmapost@rogfk.no.

Selv om tiltaket du planlegger ikke er i konflikt med et kjent automatisk fredet kulturminne plikter du ifølge kulturminneloven § 9 å undersøke om tiltaket vil kunne virke inn på slike kulturminner. Dette gjør du ved å sende planen for tiltaket til Rogaland fylkeskommune på epost firmapost@rogfk.no.

For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med Rogaland fylkeskommune:

Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv
Postadresse: Pb. 130 sentrum, 4001 Stavanger
Eller besøksadresse: Fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger
Telefon: 51 51 66 00, e-post: firmapost@rogfk.no

For mer informasjon om kulturminner i kommunen se her.

Husk å skaffe kabelkart

Kabelkart for graving må du hente hos kabel og ledningseiere, som for eksempel Lyse og kommunens vann- og avløpsavdeling

Graving i andre arealer

Dersom du skal grave i riks- og fylkesvei eller gang- og sykkelvei langs riksvei må du innhentes tillatelse fra Statens vegvesen. Du kan ringe dem på telefon 02030.

Anleggsarbeid i Stavanger
Anleggsarbeid i Stavanger

Husk å sende inn ferdigmelding

Straks gravearbeidet er ferdig skal du skrive ferdigmelding på nettportalen RoSyweb

Kontaktinformasjon

jostein Vårlid

Ingeniør/gateforvalter
Vei og Trafikk

Mobil:
948 43 997
Telefon:
51 72 02 43
E-post:
jostein.varlid@stavanger.kommune.no