PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Om Stavanger kommune
 3. Fakturabehandling

Fakturabehandling og fakturaadresse

Kort fortalt

 • Stavanger kommune vil at det skal være enkelt å betale de kommunale regningene, og å sende faktura til kommunen. 
 • Vi tilbyr vi nå flere digitale betalingsløsninger til alle innbyggere.
 • Alle fakturaer til Stavanger kommune skal sendes elektronisk standardformatet EHF.

Faktura og fakturaadresse til Stavanger kommune

Alle fakturaer til Stavanger kommune skal sendes elektronisk standardformatet EHF.

Alle fakturaer skal sendes elektronisk til følgende adresse:
0192:964965226
Organisasjonsnummer til Stavanger kommune er: 964965226.
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger

Faktura skal alltid tilfredsstille de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Partene oppebærer selv sine egne kostnader ved bruk av elektronisk faktura. 

Stavanger kommune har ikke mulighet til å motta fakturaer på e-post i PDF-format.

Har du spørsmål om levering av faktura til Stavanger kommune, ta kontakt på e-post til inn.faktura@​​stavanger.kommune.no. (Husk å ikke sende sensitive opplysninger på e-post.)

Merking av faktura

Deres referanse er et obligatorisk felt i EHF-standarden. Faktura skal inneholde en av følgende referanser som alltid skal oppgis ved bestilling:

 • Ordrenummer fra e-handel føres i feltet som heter "OrderReference"

 • K-kode (K etterfulgt av 4 siffer (Kxxxx)) føres i feltet som heter "BuyerReference"
  Merk: Det skal ikke være mellomrom eller bindestrek mellom K og tallene.

 • Avtalenummer / kontraktsnummer

 • Bestillers navn og/eller enhet skal også fremkomme på fakturaen

 • Betalingsvilkår i henhold til avtalen (forfall og opplysninger om kundens rettigheter ved forsinket betaling)

 • Fullstendig dokumentasjon for leverte varer og tjenester

 • Det skal utstedes en faktura per referanse/bestilling

 • Fullstendig varenummer/artikkelnummer på den enkelte varelinje

Disse kommunale foretakene og interkommunale selskapene omfattes også om kravet til elektronisk faktura:

Selskap Organisajonsnummer
 Stavanger parkeringsselskap KF  Org. 974782766
 Rogaland Parkering AS  Org. 993394378  
 Renovasjonen IKS    Org. 989111736
 Renovasjonen Egen Regi AS  Org. 989190970 
 Renovasjon Næring AS   Org. 989190865
Stavanger Utvikling KF Org. 917351090
Folkehallene IKS Org. 926142380
Lervigkvartalet Butikkeiendom AS Org. 827456772
Hagltårnet Næring AS Org. 997374185
Ryfylke Friluftsråd KO Org. 974247178

Små og mellomstore bedrifter uten eget fakturasystem

Mange små og mellomstore bedrifter har ikke eget fakturasystem som kan produsere elektronisk faktura direkte. Alternativet for disse er å registrere faktura i en nettbasert fakturaportal eller via egen nettbank.

Her finner du en oversikt over Fakturasystemer og enkle fakturaportaler som kan levere Elektronisk handelsformat (EHF)

Har du fått faktura fra kommunen?

Stavanger kommune vil at det skal være enkelt å betale de kommunale regningene. Derfor tilbyr vi nå enda flere digitale betalingsløsninger til alle innbyggere.

En digital betalingsløsning innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt i følgende prioriterte rekkefølge: AvtaleGiro/eFaktura, Vipps eFaktura, via digital postkasse eller som vedlegg i en e-post. Det betyr at regningen fra kommunen kan komme i en annen betalingsløsning enn det du er vant med.

Har du ingen av de overnevnte vil du få papirfaktura i posten som vanlig. Du kan også finne fakturaen ved å logge deg inn på Min side på kommunens nettsider.

Stavanger Kommune går over til ny eFakturaløsning

eFaktura blir sendt ut til nettbank basert på fødselsnummer. Gamle avtaler som kunne opprettes mot hvilken som helst konto slutter dermed å virke.

Avslutting av gammel løsning og innføring av ny løsning er bestemt av det norske bankvesen.

Fakturamottakere som opplever en endring i eFaktura utsending vil få informasjon fra Stavanger kommune via Altinn.

Du velger selv hvordan du ønsker å motta digitalfaktura

Stavanger kommune som fakturautsteder kan ikke påvirke hvilken kanal du vil få fakturaen i. Du styrer dette fullt og helt på egen hånd.

Her er en kort oversikt over valgmulighetene du har:

 • AvtaleGiro
  AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro betales faktura automatisk ved forfall, uten at du trenger å godkjenne først. Avtalegiro kan enkelt opprettes i nettbanken din. Du må opprette en AvtaleGiro for hver tjeneste du betaler for. Påse at beløpsgrensen for AvtaleGiroen tar høyde for endringer i beløp. Kontakt banken din dersom du har spørsmål.
  Avtalegiro er en god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger.
 • eFaktura
  eFaktura styres fra nettbanken og sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp. eFaktura blir ikke belastet kontoen din før du godkjenner regningen i nettbanken. Ønsker du å ta i bruk eFaktura må du takke «ja takk til alle» i nettbanken din. Du kan også reservere deg for efaktura i nettbank.
 • Vipps eFaktura
  Dersom du benytter Vipps og har aktivert tjenesten Vipps eFaktura, kan du motta fakturaen din fra kommunen som Vipps eFaktura. For å kunne benytte denne betalingsløsningen må du også være registrert med gyldig mobiltelefonnummer i Stavanger kommunes kunderegister.
 • Faktura i Digital postkasse
  For å motta faktura på Digipost/eBoks må du ha opprettet en digital postkasse hos en av disse leverandørene. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse være foretrukket foran Digital postkasse.
 • Faktura som vedlegg i e-post
  Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få faktura som vedlegg i en e-post fra Stavanger kommune. Dette forutsetter at du er registrert med en gyldig e-postadresse i Stavanger kommune sitt kunderegister.

Har du ikke nettbank eller andre digitale løsninger?

Innbyggere som tidligere har benyttet brevgiro oppfordres til å opprette AvtaleGiro. AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger, som for eksempel kommunale avgifter. Dette er en god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger, og du slipper å tenke på papirfakturaer med forfallsdatoer og KID-nummer når avtalen(e) er opprettet.

AvtaleGiro er dessuten en gratis tjeneste i motsetning til brevgiro hvor man må betale et gebyr for hver regning som skal betales.

Fordeler ved å benytte AvtaleGiro:

 • Din konto blir automatisk belastet ved forfall – og da slipper du å betale fakturaen i banken/nettbanken
 • Du får kvittering på kontoutskriften

Slik kommer du i gang med AvtaleGiro:

 • For å registrere deg skriver du ut dette registreringsskjemaet
 • Fyll ut, signer og send det i posten til: Mastercard Payment Services, AvtaleGiro svarkuponger, 0047 OSLO.
 • Du får beskjed fra banken når AvtaleGiro trer i kraft, inntil da betaler du fakturaen fra kommunen på vanlig måte.
 • Pass på beløpsgrensen for AvtaleGiro er høyt nok til at du tar høyde for endringer i beløpet på fakturaen.  

Betaling med brevgiro fortsat mulig
Det er fullt mulig å fortsatt bruke brevgiro, men fakturaer som kommer fra Stavanger kommune har ikke lenger egen girodel nederst. Derfor må du skrive kontonummeret ditt og signatur nederst på fakturaen. Da kan fakturaen likevel benyttes til å sende inn betaling på brevgiro.

Dette er en betalingsordning med forholdsvis høye gebyr og porto. Derfor ønsker vi å informere deg om at det finnes måter å betale på som er billigere og lettere, både for deg og for oss.

Faktura fra kommunen til bedrifter

Til bedrifter med orgnr. sender vi faktura som elektronisk standardformat EHF. Dersom orgnr. ikke er registrert som mottaker av EHF i ELMA registeret, blir faktura sendt som vedlegg i en e-post. Hvis vi ikke har e-postadresse, så blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen.

Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr

Les også her: Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr

Trenger du hjelp?

Stavanger kommune bistår gjerne om du trenger hjelp til å komme i gang med digitale betalingsløsninger eller med å opprette AvtaleGiro. Du kan også ta kontakt med banken din eller NAV.

Har du spørsmål, kan du kontakte innbyggerservice:

Telefon: 51 50 70 90
E-post: innbyggerservice@stavanger.kommune.no Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post.

Åpningstider for innbyggerservice er mandag-fredag kl. 08.30-15.00.
Adresse: Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger. Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.

Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger

Har du mottatt faktura fra kommunen og må snakke med noen på regnskap, send mail til ut.faktura@stavanger.kommune.no