Smartbyen Stavanger - våren 2019

Kort fortalt

 • Dette halvåret har smartbyavdelingen jobbet enda mer med de myke sidene av smartbyen, som innbyggerinvolvering og de gode prosessene.
 • Vi har etablert et regionalt smartbykontor i den gamle brannstasjonen på Forus, Forus Lab, for å samarbeide enda tettere med våre nabokommuner. 
 • Kommunens satsning på åpne data ble kåret til årets smartby-løsning av Den norske dataforening.

 

Prosjekter

Viktigste leveranser så langt i 2019:

 • Ni stolpeladere er i satt i drift. Tre stykk i Olav Kyrresgate og seks stykk i Kyviks vei. Les mer om prosjektet her 
 • 22 ungdomsskoleelever har gjennomført programmet Smartby-talenter.
 • Gjennomført to hackathon: Future Energy Hack i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Miljøhack med Creator Makerspace.
 • Bidratt til nasjonalt smartby-veikart. Veikartet blir lansert under Arendalsuka, onsdag 14. august.
 • Formidlet smartby-arbeidet vi gjør i Stavangerregionen på Nordic Edge i Kina. Herunder Beijing, Ningbo og Shanghai.
 • Representere det norske nettverket Smartbyene under SXSW i Austin med presentasjon av nasjonalt arbeid med åpne data. 
 • Stavangers satsning på åpne data ble kåret til årets smartby-løsning av Den norske dataforening. Les nyheten her
 • Vært med å etablere Forus Lab, et regionalt smartbykontor på Forus.
 • Automatiske badetemperaturmålinger som ble testet i Stavanger har nå blitt tilgjenglig i hele landet.

Les mer om prosjektene vi jobber med her

Metodikk og prosess

Smartbyen skal representere en annen måte å jobbe på. Vi skal samarbeide mer, ha høyere grad av innbyggerinvolvering og være tidligere ute med å teste ny teknologi. Dette halvåret har vi jobbet med å kartlegge og forbedre smartby-metodikken. Om vi lykkes i arbeidet med smartby-metodikk blir dette en integrert arbeidsmetode i hele kommunen.

Viktige byggesteiner i smartbyens metode:

 • Høy grad av involvering av ansatte og innbyggere 
 • Tidlig prototyping og testing 
 • Ingen skam og snu. Prosjekter vi ser ikke vil lykkes skal avvikles.

Et smartby-prosjekt består av fire faser som gjennomføres i tett samarbeid med fagområdet som eier prosjektet. Sentralt i alle fasene står validering gjennom testing, prototyping og brukerinvolvering. Dersom prosjektet gjennomfører alle fasene og piloten lykkes overleveres prosjektet til fagområdet som skal drifte løsningen. De fire fasene er:

 • Innsiktarbeid
 • Definere mulighetsrom
 • Utarbeide løsningsforslag
 • Gjennomføre pilot

Framover ønsker vi også å gjøre det enklere å melde inn prosjekter til smartbyavdelingen for næringsliv, innbyggere og andre avdelinger i kommunen.

Innbyggerinvolvering

De aller fleste kommuner satser stort på innbyggerinvolvering og samskaping. Stavanger har over lengre tid sett verdien av å involvere innbyggerne, men vi kan bli enda flinkere til å lytte til innbyggerstemmen i prosjektene vi jobber med. For å få det til må vi ikke bare endre måten vi jobber på, men også organisasjonskulturen. Dette halvåret har vi trent kolleger i innbyggerinvolvering og samskaping, og lært mye selv på Samskapingsskolen. 

Tegninger på ei tavle tegnet av Mie 10 år.
Tegninger på ei tavle tegnet av Mie 10 år.
Foto: Stavanger kommune

Samskapingsskolen

Samskapingsskolen ble utviklet i samarbeid med smartbyen og testet med flere kolleger i kommunen høsten 2018/vår 2019. På skolen har vi lært nye verktøy og metoder for å skape sammen med innbyggerne. For å skalere Samskapingsskolen jobber vi nå sammen med Universitetet i Stavanger for å utvikle nye studier innen tjenestedesign og samskaping. 

Samarbeid med masterstudenter

Dette året har vi også samarbeidet med masterstudenter på Universitetet i Stavanger. Tre masteroppgaver har blitt levert.

 • En handler om mulighetene i blågrønn næring når Stavanger slår seg sammen med Finnøy og Rennesøy og blir Nye Stavanger.
 • En handler om hvordan vi kan bruke sensorikk og miljøsensorer til å avdekke forurensing.
 • Den siste handler om bruk av åpne data.

Her fikk vi god hjelp til å avdekke mulighetene som åpner seg når Stavanger kommune får mer næring innen landbruk og havbruk, og understøtter arbeidet med åpne data og miljø. 

Nytt forskningsprosjekt 

Høsten 2019 deltar vi i et forskningsprosjekt i samarbeid med NORCE. Forskningsprosjektet varer i tre år og målet er å utvikle arbeidsmetoder for å koble hverdagsinnovatører til bedrifter som kan lage gode løsninger for kommune og næringsliv. Les mer om prosjektet her.