Smartbyen Stavanger - våren 2019

Kort fortalt

 • Dette halvåret har smartbyavdelingen jobbet enda mer med de myke sidene av smartbyen, som innbyggerinvolvering og de gode prosessene.
 • Vi har etablert et regionalt smartbykontor i den gamle brannstasjonen på Forus, Forus Lab, for å samarbeide enda tettere med våre nabokommuner. 
 • Kommunens satsning på åpne data ble kåret til årets smartby-løsning av Den norske dataforening.

 

Prosjekter

Viktigste leveranser så langt i 2019:

 • Ni stolpeladere er i satt i drift. Tre stykk i Olav Kyrresgate og seks stykk i Kyviks vei. Les mer om prosjektet her 
 • 22 ungdomsskoleelever har gjennomført programmet Smartby-talenter.
 • Gjennomført to hackathon: Future Energy Hack i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Miljøhack med Creator Makerspace.
 • Bidratt til nasjonalt smartby-veikart. Veikartet blir lansert under Arendalsuka, onsdag 14. august.
 • Formidlet smartby-arbeidet vi gjør i Stavangerregionen på Nordic Edge i Kina. Herunder Beijing, Ningbo og Shanghai.
 • Representere det norske nettverket Smartbyene under SXSW i Austin med presentasjon av nasjonalt arbeid med åpne data. 
 • Stavangers satsning på åpne data ble kåret til årets smartby-løsning av Den norske dataforening. Les nyheten her
 • Vært med å etablere Forus Lab, et regionalt smartbykontor på Forus.
 • Automatiske badetemperaturmålinger som ble testet i Stavanger har nå blitt tilgjenglig i hele landet. Først ut i Norge er også Kommune-Kari koblet på Stavangers åpne data og kan gi deg svar på spørsmål om badetemperatur. Les mer om prosjektet her

Les mer om prosjektene vi jobber med her

Metodikk og prosess

Smartbyen skal representere en annen måte å jobbe på. Vi skal samarbeide mer, ha høyere grad av innbyggerinvolvering og være tidligere ute med å teste ny teknologi. Dette halvåret har vi jobbet med å kartlegge og forbedre smartby-metodikken. Om vi lykkes i arbeidet med smartby-metodikk blir dette en integrert arbeidsmetode i hele kommunen.

Viktige byggesteiner i smartbyens metode:

 • Høy grad av involvering av ansatte og innbyggere 
 • Tidlig prototyping og testing 
 • Ingen skam og snu. Prosjekter vi ser ikke vil lykkes skal avvikles.

Et smartby-prosjekt består av fire faser som gjennomføres i tett samarbeid med fagområdet som eier prosjektet. Sentralt i alle fasene står validering gjennom testing, prototyping og brukerinvolvering. Dersom prosjektet gjennomfører alle fasene og piloten lykkes overleveres prosjektet til fagområdet som skal drifte løsningen. De fire fasene er:

 • Innsiktarbeid
 • Definere mulighetsrom
 • Utarbeide løsningsforslag
 • Gjennomføre pilot

Framover ønsker vi også å gjøre det enklere å melde inn prosjekter til smartbyavdelingen for næringsliv, innbyggere og andre avdelinger i kommunen.

Innbyggerinvolvering

De aller fleste kommuner satser stort på innbyggerinvolvering og samskaping. Stavanger har over lengre tid sett verdien av å involvere innbyggerne, men vi kan bli enda flinkere til å lytte til innbyggerstemmen i prosjektene vi jobber med. For å få det til må vi ikke bare endre måten vi jobber på, men også organisasjonskulturen. Dette halvåret har vi trent kolleger i innbyggerinvolvering og samskaping, og lært mye selv på Samskapingsskolen. 

Tegninger på ei tavle tegnet av Mie 10 år.
Tegninger på ei tavle tegnet av Mie 10 år.
Foto: Stavanger kommune

Samskapingsskolen

Samskapingsskolen ble utviklet i samarbeid med smartbyen og testet med flere kolleger i kommunen høsten 2018/vår 2019. På skolen har vi lært nye verktøy og metoder for å skape sammen med innbyggerne. For å skalere Samskapingsskolen jobber vi nå sammen med Universitetet i Stavanger for å utvikle nye studier innen tjenestedesign og samskaping. 

Samarbeid med masterstudenter

Dette året har vi også samarbeidet med masterstudenter på Universitetet i Stavanger. Tre masteroppgaver har blitt levert.

 • En handler om mulighetene i blågrønn næring når Stavanger slår seg sammen med Finnøy og Rennesøy og blir Nye Stavanger.
 • En handler om hvordan vi kan bruke sensorikk og miljøsensorer til å avdekke forurensing.
 • Den siste handler om bruk av åpne data.

Her fikk vi god hjelp til å avdekke mulighetsrommet som åpner seg når Stavanger kommune får mer næring innen landbruk og havbruk, og understøtter arbeidet med åpne data og miljø. 

Nytt forskningsprosjekt 

Høsten 2019 deltar vi i et forskningsprosjekt i samarbeid med NORCE. Forskningsprosjektet varer i tre år og målet er å utvikle arbeidsmetoder for å koble hverdagsinnovatører til bedrifter som kan lage gode løsninger for kommune og næringsliv. Les mer om prosjektet her.