1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. 2000 meninger om nærmiljøet

2000 meninger om nærmiljøet

Hvordan bruker folk nærmiljøet sitt, og hva skiller Hinna fra Rennesøy, og Madla fra Hundvåg? Nå har over 2000 innbyggere sagt sin mening.
Publisert : 17.10.2023

– Vi er overveldet over hvor mange som svarte, og vil rette en stor takk til politikerne i de ni kommunedelsutvalgene, som har gjort en kjempejobb for å rekruttere svar fra «sine» innbyggere, sier Eli Sirnes Willumsen som er medvirkningsansvarlig for kommuneplanens arealdel. Arealdelen legger blant annet føringer for utbyggingen i Stavanger de neste 15 årene, og nå jobbes det med den første felles-arealdelen for tidligere Finnøy, Rennesøy og Stavanger.

For å få bedre innsikt i hvordan folk trives og ferdes i nærmiljøene sine, ble det laget et digitalt spørreskjema om transportvaner, tilhørighet, tilgang til natur og tilfredshet med sosiale møteplasser i nabolaget.

Det kom 2020 svar på spørreundersøkelsen. I tillegg kom det 100 innspill via  medvirkningsplattformen www.viutviklerstavanger.no, som ble testet ut i samarbeid med smartby-avdelingen i kommunen. Hver kommunedel fikk sitt eget samtalerom der man kunne legge inn forslag til forbedringer i nærmiljøet og stemme på andres innspill. 

Her kan du laste ned en visuell presentasjon av hovedfunnene
Her finner du alle svarene fra hver av de ni kommunedelene

– Innbyggernes stemme er utrolig viktig for å gi retning til kommunes prioriteringer. Det har vært veldig spennende og lærerikt å bearbeide innspillene og lære mer om hva innbyggerne våre er opptatt av, forteller Camilla Torvik Tønne som jobber med innbyggerinvolvering i Smartbyen.

Alle de ni kommunedelsutvalgene ble involvert i medvirkningsopplegget og oppfordret til å spre informasjon og oppfordre folk til å svare.

– En del av forslagene og ønskene som har kommet inn, ligger litt på siden av det kommuneplanens arealdel kan gjøre noe med. Derfor er det fint at kommunedelsutvalgene kan jobbe videre med innspillene innenfor sin kommunedel. Vi har fått tilbakemeldinger om at dette har vært nyttig for lokalpolitikerne også, og at det gir nyttig innsikt de kan bruke videre i sitt arbeid, forteller Eli. 

Eldrerådet, innvandrerrådet, studentrådet og funksjonshemmedes råd har også vært involvert i prosessen. 

Det varierer hvor mange som har svart i hver kommunedel, og hvilke aldersgrupper som har svart. Derfor kan ikke undersøkelsen sies å være forskningsmessig representativ. Til sammen gir imidlertid de 2000 svarene et godt inntrykk av hvordan folk trives og bruker nærmiljøet sitt på tvers av kommunen – og hva de savner i det daglige.

Her kan du laste ned en visuell presentasjon av hovedfunnene 

Her finner du alle svarene fra hver av de ni kommunedelene