1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Grønn plan på Fogn og Judaberg
Illustrasjon av øy og ferje

Grønn plan på besøk i Finnøy kommunedel

29. september var arbeidsgruppe for Grønn plan (delprosjekt 3) på besøk i Finnøy kommunedel. Målet var å bli bedre kjent med de grønne områdene og med innbyggernes ønsker og behov.
Publisert : 09.10.2020

Dagen startet på Fogn med besøk på oppvekstsenteret, der vi fikk snakke med elever fra 3. til 7. trinn. Alle klassene hadde i tillegg utarbeidet informasjon som vi kunne ta med oss.

Etterpå var vi på befaring med buss på Fogn, fikk et godt inntrykk av øya og mye informasjon om turområder, bademuligheter, ønsker mm.

Rett etter bussturen startet planverkstedet i gymsalen på Fogn. Hele 27 deltakere hadde møtt opp. Selv om tiden var kort fikk vi med oss mange innspill om både natur og friluftsliv.

Neste stasjon var innbyggertorget på Judaberg, der det var planverksted med innbyggere fra hele kommunedelen. Også her møtte vi en interessert og engasjert gjeng som kom med mange innspill og ideer.

Her finner du presentasjonen vi holdt. 
Her er en oppsummering av innspillene fra gruppearbeidene.

Det var begrenset hvor mange steder vi kunne rekke den dagen og hvor mange vi kunne snakke med. Vi inviterer derfor alle til å komme med viktige ting de ikke fikk sagt, på e-post til felicitas.heimann@stavanger.kommune.no. Legg gjerne inn din favorittplass i det grønne, på dette kartet.

Her kan du se hvillke steder andre har lagt inn (Trykk på plusstegnet øverst til venstre for å zoome, og trykk på de røde markeringene for å lese):

Planverksted på Judaberg.
Planverksted på Judaberg.