1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Delprosjekt grønnstruktur
Møllebukta med bekk og grøntområde

Hvordan skal vi ta vare på det grønne?

Publisert : 29.10.2020

I Stavanger kommune har vi gode forutsetninger for å ta vare på naturen og de grønne rommene i nærmiljøet. Grønnstrukturen er sammensatt av et mer eller mindre sammenhengende nettverk av ulike type områder i byområdene, og større landskapsområder særlig på øyene.

Denne blågrønne strukturen er et livsviktig, levende og grunnleggende element i utviklingen av et bærekraftig samfunn. Vi vil derfor styrke og sikre en sammenhengende og tilgjengelig grønnstruktur med et rikt biologisk mangfold og gode steder for rekreasjon og opplevelse i nærmiljøet.

Hva er grønn plan?

Temaplan Grønn plan skal være et overordnet strategisk dokument for grønnstrukturen i Stavanger kommune. Det handler blant annet om naturmangfold, friluftsliv og grønne møteplasser i nærmiljøet. Grønn plan skal bidra til bevaring og videreutvikling av det grønne for innbyggerne i Stavanger kommune i dag og for framtiden. Bedre sammenhengende grønne områder vil styrke kommunens by og tettsteder til å bli mer motstandsdyktige mot klimaendringer, og øke kvaliteten på offentlige områder som skal brukes for rekreasjon og fysisk aktivitet.

Hvor står vi i planprosessen?

Arbeidet med Grønn plan skal inngå i planprosess for ny arealdel til kommuneplanen for Stavanger.

Arbeidsprogram til Grønn plan har vært på høring og skal vedtas i kommunestyret sammen med planprogrammet for kommuneplanens arealdel.

Vil du bidra?

Grønn plan er nå i en fase for kunnskapsinnhenting og analyse, og medvirkning til ulike tema.

Arbeidsgruppe for Grønn plan var på besøk i Finnøy kommunedel, på Fogn og Judaberg 29. september 2020. Vi har bl.a. fått snakket med skoleelever og innbyggere, og vært på befaring på Fogn. Vi går nå gjennom innspill og ideer som vi har fått og kommer snart med en oppsummering her på denne siden. Du kan fortsatt legge inn favorittsteder i det grønne på dette kartet.

Her finner du presentasjonen som ble holdt under planverkstedene på Fogn og Judaberg.
Her finner du en oppsummering av innspillene fra gruppearbeidene. 

Har du flere innspill, så send dem gjerne til felicitas.heimann@stavanger.kommune.no 

 

Kontaktinformasjon
Felicitas Heimann
felicitas.heimann@stavanger.kommune.no