1. Kommuneplanens nye arealdel
 2. Nyhetsutlisting
 3. Hei, du som sitter i kommunedelsutvalg!
Illustrasjon av ulike typer nærmiljøer.

Hei, du som sitter i kommunedelsutvalg og råd!

I arbeidet med kommuneplanens arealdel vil vi gjerne vite mer om hva folk tenker om utendørsområdene i nærmiljøene sine. Vi håper dere som er lokalpolitikere i kommunedelsutvalg – eller er oppnevnt i råd – vil samarbeide med oss om dette.  
Publisert : 31.03.2021

Vi i plansekretariatet vil komme innom alle utvalg og råd nå i januar, og gi en orientering om det planlagte opplegget.

Kort fortalt ønsker vi tre ting: 

Grafikk som viser det samme som står i teksten lenger nede på siden - hva vi ønsker at politikerne/rådsmedlemmene skal gjøre

Verktøy: 
Spørreskjema: https://arcg.is/0er10i  
Digital debatt-plattform: www.folkebudsjett.no  


Dette kan dere gjøre:
 

1. Intervju – få inn flest mulig svar på spørreskjemaet 

Hjelp oss å få flest mulig svar på spørreskjemaet. Da får dere også mest kunnskap om deres kommunedel. 

 • Ta kontakt med personer i din kommunedel. Det kan være på idrettsbanen, frivilligsentralen, på nærbutikken, bussen, lekeplassen eller andre steder. 

 • Vis dem hvor de finner spørreskjemaet på sin mobil (mest koronavennlig) og hjelp dem å fylle det ut.

 • Alternativt kan du stille spørsmålene i spørreskjemaet og fylle ut skjemaet selv, eller lage en liten oppsummering av samtalen og sende til oss. 

 • Send gjerne spørreskjemaet til dine kontakter og be dem fylle ut. 

 • Legg skjemaet ut på egen eller utvalgets/rådets Facebook-side, eller spre det glade budskap på andre måter. Her er det bare å være kreativ! 

2. Arrangere gjestebud 

Gjestebud er en fin måte å diskutere uformelt og litt mer i dybden, og få med folk som kanskje ikke vanligvis deltar i den offentlige debatten. 

 1. Inviter 3–7 bekjente til en (digital) kaffeprat.
 2. Diskuter spørsmålene i spørreskjemaet. 
 3. Skriv svarene i et eget dokument (for eksempel word). Da står dere friere til å diskutere og prioritere det dere synes er viktigst.  
 4. Last opp dokumentet med svar nederst i spørreskjemaet (husk å krysse av for hvilken bydel dere tilhører), eller send inn til eli.sirnes.willumsen@stavanger.kommune.no 

 

3. Skap og delta i digital debatt på www.folkebudsjett.no  

Vi tester ut en ny medvirkningsportal der både dere og innbyggerne kan foreslå og diskutere saker dere er opptatt av.  

 • Opprett din egen bruker øverst i høyre hjørne. 
 • Finn din kommunedel. 
 • Start gjerne en diskusjon ved å legge ut noen av sakene du eller rådet/utvalget er opptatt av. 
 • Få med andre i diskusjonen. 
 • Kjør debatt! 

Gi gjerne en tilbakemelding til oss etterpå om dette er noe dere kan tenke dere å bruke videre i deres arbeid.   

4. Gjennomgang og anbefaling 

Når dere har gjort noen eller alle mulighetene nevnt over, er det fint om dere drøfter innspillene i rådet eller kommunedelsutvalget. Dere får tilsendt svar knyttet til deres kommunedel fra sekretariatet.  

Lag en liten oppsummering og gjerne prioriter tre innspill som dere vil vi skal se spesielt på i det videre planarbeidet. Disse sendes til eli.sirnes.willumsen@stavanger.kommune.no  

Frist: Utgangen av mars* 
* Rennesøy, Finnøy, Eiganes/Våland og studentrådet får frist til møtet begynnnelsen av april pga ulik avvikling av møter. 

Kontaktpersoner

Eli Sirnes Willumsen, kommuneplanlegger, tlf. 51 50 80 70
Sigrun Sætrevik, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 47 66 22 60