1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Planverksted i Vikevåg
Bilde fra planverksted i Vikevåg, folk sitter rundt border og jobber rundt et kart over kommunedelen.

Planverksted i Vikevåg

Næringsliv, boligutvikling, stedsutvikling, mobilitet og grøntområder sto på agendaen på innbyggertorget i Vikevåg 15. oktober 2020.
Publisert : 20.10.2020

Før vi lager en ny arealstrategi må vi gjøre oss kjent med de ulike kommunedelene, og 15. oktober inviterte vi til planverksted i Rennesøy. 

Kommunedelsutvalgsleder og prosjektleder for kommuneplanens arealdel fortalte litt om planarbeidet. Etterpå snakket vi om stedsutvikling i Rennesøy kommunedel. Hva er viktig når vi utvikler et sted, og hva er viktig akkurat på Rennesøy? Hvilke rammer er allerede lagt? 

Så var det gruppearbeid, etterfulgt av plenumsdiskusjon. Vi kommer til å legge ut en oppsummering her på nettsiden. 

Hvis du ikke kunne komme, eller ikke fikk plass på grunn av koronarestriksjonene, kan du likevel gi innspill til planarbeidet: Ta kontakt på epost eller bruk dette kartet til å fortelle oss om steder på Rennesøy som du enten er glad i, eller som du syns har forbedringspotensial.

Tusen takk til alle som møtte!

Bilde fra planverksted i Vikevåg, folk sitter rundt border og jobber rundt et kart over kommunedelen.
Det var godt oppmøte på planverkstedet. Alle foto: Kaj Lea
Bilde fra planverksted i Vikevåg, folk sitter rundt border og jobber rundt et kart over kommunedelen. Godt oppmøte og gode diskusjoner! Alle foto: Kaj Lea