1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Vi vil gjerne høre fra deg!
Kommuneplangjengen på Bandåsen, Ombo

Vi vil gjerne høre fra deg!

Har du innspill eller spørsmål til arbeidet med arealdelen? Her finner du kontaktinformasjon til oss som jobber med kommuneplanen.
Publisert : 12.01.2021

Kommuneplanarbeidet ledes av seksjon for overordnet plan i avdeling for byutvikling i Stavanger kommune. Planarbeidet har tre delprosjekter:

  • bolig- og byutvikling
  • transport og mobilitet
  • grønn plan

På grunn av pandemien kan vi ikke ha så mange fysiske møter som vi gjerne skulle ønsket. Men du kan nå oss på e-post, telefon eller digitale videomøter på Teams.  

Her er epost-adressene til noen av oss som jobber med den nye kommuneplanen: 


Prosjektleder: Linda Christine Olsen

Delprosjekt bolig- og byutvikling: Kaj Lea

Delprosjekt grønn plan: Felicitas Heimann

Delprosjekt transport og mobilitet: Christin Berg

Medvirkning: Eli Sirnes Willumsen

Statistikk og befolkningsutvikling: Paal Grini

Seksjonsleder overordnet plan: Ellen Figved Thoresen

Tidslinje