1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Følg arbeidet med arealdelen!

Følg arbeidet med arealdelen!

1. januar 2020 dannet Finnøy, Rennesøy og Stavanger en ny kommune. Nå jobber vi med å lage en ny arealdel. Det innebærer blant annet at de gamle kommunenes kart skal sys sammen til et nytt.

Oppdatert : 02.05.2022

Kommuneplanens arealdel (KPA) bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen.

Hvor skal vi bygge nye boliger, hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike områdene, og hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder? Og hvordan skal vi komme oss rundt mest mulig effektivt og miljøvennlig?

Vi har delt inn arbeidet i tre delprosjekter:

tre delprosjekter

Hva er planprogrammet?

Planprogrammet er første skritt på veien mot en ny plan. Det er rett og slett "oppskriften" på hvordan vi har tenkt å lage kommuneplanens arealdel. Du kan laste ned planprogrammet her.

Planarbeidet organiseres som et hovedprosjekt med delprosjekt for bolig og byutvikling, transport og mobilitet, og grønn plan. I tillegg blir næringsutvikling, jordvern, kulturlandskap og klimatilpasning viktige tema. Mer informasjon om grønn plan finner du på denne siden.

Planprogrammet var på høring fram til 15. juni 2020. Her er alle innspillene som kom inn. 

Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 16. november 2020.

Her kan du se en halvtimes presentasjon av planprogrammet, som ble holdt for Finnøy kommunedelsutvalg 9. juni 2020.

Når er planen ferdig?

Kommuneplanens arealdel vil forhåpentligvis være endelig vedtatt i løpet av 2022. Fram til det vil de tidligere kommunenes arealdeler gjelde for sine respektive områder (Stavanger, Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland/Ombo).

Tidslinje som viser 1.gangsbehandling våren 2022, ut på høring sommeren 2022, ferdig plan våren 2023.
Planprosessen for kommuneplanens arealdel (KPA).

Kommuneplanarbeidet ledes av seksjon for overordnet plan i avdeling for byutvikling i Stavanger kommune. 

Prosjektleder: Linda Christine Olsen

Delprosjekt bolig- og byutvikling: Kaj Lea

Delprosjekt grønn plan: Felicitas Heimann

Delprosjekt transport og mobilitet: Christin Berg

Medvirkning: Eli Sirnes Willumsen

Seksjonsleder overordnet plan: Ellen Figved Thoresen