1. The Tall Ships Races
  2. Frivillighet og mangfold
Mannskap på båt i forbindelse med The Tall Ships Races 2018

Frivillighet og mangfold

Det blir ingen skutefest uten frivillige!

Oppdatert : 10.07.2024

Det er behov for vel 300 frivillige til gjennomføring av arrangementet.

Her er noen av arbeidsområdene: 

  • Staff – alle oppgaver knyttet til gjennomføringen av festivalen og arrangementet på land
  • Liaison Officers - dedikerte kontakter mot ledelsen på 
    besøkende skuter (over 25 år)
  • Crew Friends - dedikerte kontakter mot medseilerne på besøkende skuter (primært 15-25 år

Mer informasjon om hvordan du kan melde deg som frivillig vil komme i løpet av kort tid.