1. The Tall Ships Races
  2. Medseilerprogrammet
Skutefest i Stavanger

Medseilerprogrammet

Medseilerprogrammet for TSR Stavanger skal gi unge fra Stavangerregionen seiltrening om bord på seilskutene som deltar i The Tall Ships Races i Nordsjøen sommeren 2026.

Oppdatert : 14.06.2023

En bredde av unge fra regionen inviteres til å delta som medseilere for å sikre et mangfold av deltakere. Prosjektet har som målsetning å sende så mange unge som mulig, dette krever ekstern finansiering. Kommunene i Rogaland er invitert til å sende egne medseilere, med en spesiell oppfordring til å tenke mangfold og involvering i sin medseiler-rekruttering. Tidligere seilerfaring er ikke nødvendig.

Om bord er medseilerne med på aktiviteter som å sette og reve seil, gå brannvakter, styre, skrubbe dekk og holde utkikk, og de lærer å arbeide sammen som lag på tvers av skillelinjer når de går dag- og nattevakter. De får nødvendig opplæring og kunnskap om seilskutene og maritime tradisjoner. De knytter internasjonale vennskap og deltar i konkurrerende seilregattaer innenfor den enkelte skutes klasse.

Medseilerprogrammet dekker reise til/fra utenlandsk vertshavn, skuteopphold med helpensjon under seilasen, to dager i land for mannskapsaktiviteter, voksenkontakter i vertshavnen, etc. Medseilerens egenandel er satt lav for å sikre bred deltakelse i seilasene – i tråd med prosjektets hovedmål. For 2018 er kost per medseiler beregnet til kr. 15.000. Egenandelen av dette er satt til kr. 3.000.

En medseilerplass er en mulighet for en ungdom til å lære om seg selv i samarbeid med andre – og få en fantastisk reise til sjøs. I 2011 sendte Stavangerregionen hele 225 medseilere – en byrekord vi ønsker å slå i 2018!

Viktigste målgruppe for prosjektet

Unge i alderen 15-25 år fra Stavangerregionen.

Mer praktisk informasjon kommer!

Kontaktinformasjon

Knud Helge Robberstad

Knud Helge Robberstad

rådgiver 

Mobil:
908 26 983
Telefon:
51 50 77 58
E-post:
knud.helge.robberstad@stavanger.kommune.no