1. The Tall Ships Races
  2. Medseilerprogrammet
Skutefest i Stavanger

Medseilerprogrammet

Medseilerprogrammet for TSR Stavanger skal gi unge fra Stavangerregionen seiltrening om bord på seilskutene som deltar i The Tall Ships Races i Nordsjøen sommeren 2026.

Oppdatert : 11.03.2024

Mer informasjon om Stavangers medseilerprogram for unge i alderen 15-25 år sommeren 2026 legges ut så snart programmet er etablert i 2025/2026.

Bakgrunnsinformasjon:

En bredde av unge fra regionen inviteres til å delta som medseilere på skutene for å sikre et mangfold av deltakere. Prosjektet har som målsetning å sende så mange unge som mulig, dette krever ekstern finansiering. Kommunene i Rogaland inviteres til å sende egne medseilere, med en spesiell oppfordring til å tenke mangfold og involvering i sin medseiler-rekruttering.

Om bord på skutene er medseilerne med på aktiviteter som å sette og reve seil, gå brannvakter, styre, skrubbe dekk og holde utkikk, og de lærer å arbeide sammen som lag på tvers av skillelinjer når de går dag- og nattevakter. De får nødvendig opplæring og kunnskap om seilskutene og maritime tradisjoner. De knytter internasjonale vennskap og deltar i konkurrerende seilregattaer innenfor den enkelte skutes klasse. Tidligere seilerfaring er ikke nødvendig.

Medseilerprogrammet dekker reise til/fra utenlandsk vertshavn, skuteopphold med helpensjon under seilasen, to dager i land for mannskapsaktiviteter, voksenkontakter i vertshavnen, etc. Medseilerens egenandel settes lav for å sikre bred deltakelse i seilasene – i tråd med prosjektets hovedmål. 

En medseilerplass er en mulighet for en ungdom til å lære om seg selv i samarbeid med andre – og få en fantastisk reise til sjøs. I 2018 sendte Stavangerregionen hele unge 247 medseilere – en vertshavnrekord vi ønsker å slå i 2026!

Viktigste målgruppe for prosjektet er unge i alderen 15-25 år fra Stavanger-regionen.

Mer praktisk informasjon kommer!

Kontaktinformasjon

Knud Helge Robberstad

Knud Helge Robberstad

rådgiver 

Mobil:
908 26 983
Telefon:
51 50 77 58
E-post:
knud.helge.robberstad@stavanger.kommune.no