1. KlimaStavanger
  2. Grønne tiltak
  3. Miljøvennlige energiløsninger
Energisentralen i Stavanger

Miljøvennlige energiløsninger

Her finner du informasjon om ulike oppvarmingsløsninger som belaster klima og miljø så lite som mulig.

Oppdatert : 06.02.2024

KORT FORTALT

  • Oppvarming av bygninger gir ofte forurensning og utslipp av klimagasser. 
  • Du kan få støtte til mer miljøvennlige oppvarmingsløsninger i boligen din.
  • Rundt åtte prosent av klimagassutslippene i Stavanger kommer fra energi i bygninger.

Du kan få støtte til miljøvennlige energiløsninger

Det statlige selskapet Enova gir både veiledning og støtte for å finne gode energiløsninger til boliger. Der kan du få råd om energitiltak for ditt hus og lese mer om støtteordninger.

Solstrøm og strømstyring

Med solcellepaneler kan noe av strømmen bli produsert direkte på bygget hvor den skal bli brukt. 

Lyse kan vurdere om boligen din egner seg for solcellepaneler, og hjelpe med å installere anlegg. 

Innenfor Trehusbyen i Stavanger er det spesielle regler for endringer av fasadene. Det gjelder også for tak. Sjekk med Byantikvaren hva som gjelder for ditt hus.

Forbud mot oljefyring i 2020

Les mer på  Forbud mot å fyre med olje fra 1. januar 2020.

Klimagassutslipp fra oppvarming

I boliger, kontorbygg, skoler, sykehus og andre bygninger trengs mye energi, både til oppvarming og kjøling, og for at lyset og alle de elektriske apparatene skal virke.

Rundt åtte prosent av klimagassutslippene i Stavanger kommer fra energi i bygninger, såkalt stasjonær energi.

Mange bruker elektrisk strøm til oppvarming. Selv om denne har mindre utslipp enn fossil brensel, er det en god idé å bruke minst mulig energi. Det krever jo både råstoffer og energi å produsere strømmen, kabler og alt som behøves for å få den fram til oss. Og hvis den heller kan bli brukt til å erstatte fossil energi, for eksempel i biler, gir det større klima- og miljøgevinst.