PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Forbud mot oljefyring

Forbudt å fyre med olje, og oljetanker må fjernes

Kort fortalt:

 • Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å fyre med olje og parafin i bygg.
 • Du som eier en oljetank, har ansvar for at et sertifisert firma tømmer og fjerner oljetanken, og for at det ikke er fare for lekkasje.
 • Enova gir støtte til flere alternative måter å varme opp boligen på.

Information in other languages

oljetank som fjernes

Foto: oljefri.no

Om forbudet mot oljefyring

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å fyre med olje i bygninger. Det gjelder tung og lett mineralsk fyringsolje og parafin.

Miljømyndighetene nevner spesielt disse grunnene til å kutte ut oljefyring:

 • Det er et effektivt og lønnsomt klimatiltak.
 • Det finnes mange alternativer med fornybar energi for oppvarming av bygg.
 • Faren for lekkasjer fra nedgravde oljetanker blir redusert.

Lenke: Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Forbudet gjelder ikke biobrensel eller gass. Les på www.oljefri.no om hvilke fyringsalternativer som kan erstatte fossilt brensel .

Hva må du gjøre med oljetanken din?

Du må få et sertifisert firma til å tømme og fjerne den nedgravde oljetanken. 

Har du en oljetank som ligger slik til at det er svært vanskelig eller uforholdsmessig dyrt å få gravd den opp, kan du søke om å slippe å fjerne den. Rogaland brann og redning IKS behandler søknaden på vegne av kommunen.

Søknaden sender du på epost til torbjorn.torkelsen@rogbr.no

Alt arbeid med å tømme, rengjøre og fjerne oljetanker skal bli gjort av sertifiserte firmaer. Etter at arbeidet er utført, må du sørge for at en tilstandsrapport blir sendt til Rogaland brann og redning IKS. 

Du kan fortsette å bruke oljetanken hvis du bytter ut mineralsk olje med biofyringsolje.

Støtte til alternativer som erstatter oljefyring

Enova har god informasjon om energitiltak som kan erstatte oljefyring i boligen din. Enova gir også økonomisk støtte til noen av varmeløsningene.

Unntak fra forbudet om oljefyring

Noen bygg er unntatt fra forbudet mot å fyre med olje. De viktigste unntakene her i distriktet er:

 • driftsbygninger i landbruket, som har utsatt frist til 2025
 • fritidsboliger som ikke er knyttet til strømnettet.

Se andre unntak i forskriften om forbud mot oljefyring.

Hvis du mener at du har en særlig grunn til å fortsette å fyre med olje, kan du søke kommunen om unntak fra forbudet. Kontakt gjerne kommunen først for å drøfte situasjonen. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Hvis du ikke følger reglene

Kommunen har fått i oppgave å føre tilsyn med at forbudet mot oljefyring blir overholdt.

I Stavanger er det rundt ett tusen registrerte oljetanker der eieren ikke har gjort rede for hva som er gjort. Kommunen sender brev til de husstandene det gjelder. Eieren får da en svarfrist for å forklare saken. I verste fall kan kommunen gi tvangsmulkt.

Eieren av oljetanken har ansvar å følge reglene, og det kan bli dyrt å la være, selv uten kontroll fra kommunen. En gammel oljetank kan begynne å lekke, og forurensningen dette skaper, kan medføre store utgifter for eieren.

Les mer om det på oljefri.no: Derfor bør du følge oljetankreglene

Kontaktinformasjon

Enova har energirådgivere som kan gi råd og veiledning om hvordan du bytter fra oljefyr til mer miljlvennlig og effektiv energikilde.

Stig Magne Hordnes

Rådgiver, miljøseksjonen

Mobil:
932 38 596
Telefon:
51 50 77 76
E-post:
postmottak@stavanger.kommune.no