Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Renovasjon og miljø
 3. Miljø og klima
 4. Forbud mot oljefyring

Forbudt å fyre med olje fra 1. januar 2020

Kort fortalt:

 • Fra 1. januar 2020 er det forbudt å fyre med olje og parafin i bygg.
 • Når en oljetank du eier ikke lenger er i bruk, må den tømmes og fjernes av et sertifisert firma.
 • Enova gir støtte til fjerning av oljetank, oljefyr og kamin ut 2019.
 • Du som eier oljetank, har ansvar for at forbudet følges, og for at det ikke er fare for lekkasje fra tanken.
oljetank som fjernes

Foto: oljefri.no

Om forbudet mot oljefyring

Myndighetene varslet i 2012 at det ville bli forbudt å fyre med olje i bygninger. Forbudet trer i kraft 1. januar 2020, og gjelder tung og lett mineralsk fyringsolje og parafin.

Lenke: Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Forbudet gjelder ikke biobrensel eller gass. Les mer om hvilke fyringsalternativer som kan erstatte fossilt brensel på www.oljefri.no.

Miljømyndighetene nevner spesielt disse grunnene til å kutte ut oljefyring

 • Det er et effektivt og lønnsomt klimatiltak.
 • Det finnes mange alternative fornybare alternativer for oppvarming av bygg.
 • Faren for lekkasjer fra nedgravde oljetanker blir redusert.

Hva må du gjøre før forbudet trer i kraft

Innen utgangen av 2019 må du få tømt og fjernet den nedgravde oljetanken.

Har du en oljetank som ligger slik til at den er svært vanskelig og/eller uforholdsmessig dyr å få gravd opp, kan du søke om å slippe å fjerne den. Rogaland brann og redning IKS behandler søknaden på vegne av kommunen.

Søknaden sender du på epost til richard.gundersen@rogbr.no

Får du innvilget søknaden, må tanken tømmes, rengjøres og fylles igjen med sand, grus eller andre naturlige masser. Og stenges (fjerning av rørstusser). Etter at arbeidet er utført, må du sørge for at en tilstandsrapport blir sendt inn til Rogaland brann og redning IKS. Alt arbeid med å tømme, rengjøre og fjerne oljetanker skal gjøres av sertifiserte firmaer.

Du kan bruke en oljetank videre hvis du bytter mineralsk olje ut med biofyringsolje.

Støtte til fjerning av oljetank, oljefyr og oljekamin

Hvis du vil erstatte oljefyringen med varmepumpe eller ny vedovn, kan du ut 2019

Du kan ta direkte kontakt med Enova sine fagfolk hvis du ønsker råd og veiledning.

Unntak fra forbudet om oljefyring

Noen bygg er unntatt fra forbudet mot å fyre med olje. De viktigste unntakene her i distriktet er:

 • driftsbygninger i landbruket, som har utsatt frist til 2025
 • fritidsboliger som ikke er knyttet til strømnettet.

Se andre unntak i forskriften om forbud mot oljefyring.

Hvis du mener at du har en særlig grunn til å fortsatt fyre med olje, kan du søke kommunen om unntak fra forbudet. Kontakt gjerne kommunen først for å drøfte situasjonen. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Hva hvis du ikke følger reglene?

Kommunen har fått i oppgave å føre tilsyn med at forbudet mot oljefyring blir overholdt. Men det er ditt eget ansvar å følge reglene, og det kan bli dyrt å la være, selv uten kontroll fra kommunen.

Les mer om det på oljefri.no: Derfor bør du følge oljetankreglene

Kontaktinformasjon

Enova har energirådgivere som kan gi råd og veiledning om hvordan du bytter fra oljefyr til mer miljlvennlig og effektiv energikilde.

Stig Magne Hordnes

Rådgiver, miljøseksjonen

Mobil:
932 38 596
Telefon:
51 50 77 76
E-post:
postmottak@stavanger.kommune.no