1. KlimaStavanger
  2. Klimanøytral by
  3. Hva er Mission Cities?

Stavanger er en av 112 europeiske byer som er en del av Mission Cities og som skal bli klimanøytrale innen 2030. 

Dette er de 112 byene i Mission Cities. Stavanger, Trondheim og Oslo er de norske deltakerbyene. Bildet er hentet fra www.NetZeroCities.eu
Dette er de 112 byene i Mission Cities. Stavanger, Trondheim og Oslo er de norske deltakerbyene. Bildet er hentet fra www.NetZeroCities.eu

Klimanøytral? Hva betyr det egentlig?

Å være klimanøytral betyr en balanse mellom det vi slipper ut av klimagasser og det naturen selv kan ta opp eller binde, altså et såkalt netto-null-utslipp. EUs krav er at byene som deltar i samfunnsoppdraget Mission Cities (Net Zero Cities) må ha som mål å kutte minst 80 prosent av egne utslipp innen 2030. Det samsvarer med klimamålet til Stavanger kommune.

Klimanøytral innen 2030? Hvordan skal vi få det til? 


​​​​​​​– Det at vi nå er én av EU's 112 byer som skal bli klimanøytrale innen 2030 gir oss verktøy, metoder og samarbeidsarenaer for å gjennomføre omstillingen og nå målet om netto-null-utslipp.  Oppdraget innebærer en kompleks samfunnsendring som vi skal gjennomføre sammen med ansatte, næringsliv, innbyggere, organisasjoner, akademia og andre viktige samfunnsaktører. Omstillingen vil stille krav til kommunen og Stavangersamfunnet, men samtidig åpne for nye og spennende muligheter, sier koordinator for Mission Cities, Gerd Seehuus. 

​​​​​​​– Vi må finne løsningene for hvordan samfunnet kan fungere innenfor bærekraftmålene, sier Leidulf Skjørestad, direktør i Stavanger kommune.

Stavanger kommune har en koordinerende rolle.

Hvor lenge er det igjen til Stavanger skal være klimanøytral i 2030?

2025 dager
5 timar
16 minutt
33 sekunder

 

Hva gjøres nå?

Sammen med næringslivet, innbyggere, organisasjoner, akademia og andre viktige samfunnsaktører i Stavanger skal vi sammen utvikle en klimakontrakt, der vi forplikter oss til klimanøytralitet.

Les mer om arbeidet med klimabykontrakten her. 

Da Stavanger ble en Mission City 

Basert på politisk vedtak i 2018 om å redusere sine klimautslipp med 80% innen 2030, vedtok politikerne at vi skulle sende en interessemelding om å bli en av 100 byer i EU-oppdraget Klimanøytrale og smarte byer i 2021.

Etter en evaluering av innsendingene kunngjorde EU-kommisjonen i 2022 de 112 byene som ble valgt til å delta i Mission Cities.

 

Kontaktinformasjon

Gerd Seehuus

Gerd Seehuus

Koordinator, Mission Cities Stavanger

Mobil:
902 27 181
E-post:
gerd.seehuus@stavanger.kommune.no
Ernst Olsen

Ernst Olsen

Seniorrådgiver, Mission Cities

Mobil:
954 68 092
E-post:
ernst.olsen@stavanger.kommune.no
Eline Vigre

Eline Vigre

Rådgiver, Mission Cities

Mobil:
926 84 821
E-post:
eline.vigre@stavanger.kommune.no