Bilde av bekk ned til Mosvatnet. Syklist på brua i bakgrunnen. Fin sommerdag.

La bilen stå?

Klimagassutslippene fra veitrafikk går ned i Stavanger, men den er fremdeles den største miljøsynderen. Hvilke alternativ til bilen har du i Stavanger?

Oppdatert : 08.12.2023

Tall fra Miljødirektoratet viser at utslipp fra veitrafikk i Stavanger går ned, men utgjør samtidig den største kilden til klimagassutslipp.

Bilkjøring fører til utslipp av klimagasser og helseskadelige stoffer som nitrogenoksider (NOx) og svevestøv. I Stavanger kommer over en tredjedel av klimagassutslippene fra veitrafikken. Det er et mål å redusere disse utslippene. Dersom alle lot bilen stå én dag i uka, ville utslippene bli redusert med 20 prosent.

Her er noen gode alternativ til privatbil:

  • Sykkel:Sykkelparkering Vaulen

    • I Stavanger er det mange kilometer som det er tilrettelagt for sykkel. Her finner du informasjon for syklister i Stavanger.
    • En gyldig billett i Kolumbus sin billettapp gir deg 15 minutters fri bruk av Bysykkelen. Etter 15 minutter koster det én krone per påfølgende minutt. Jobber du i en HjemJobbHjem-bedrift og registrerer mobilnummeret ditt i billettappen, kan du bruke sykkelen kostnadsfritt i én time uten gyldig billett.

    • Det legges til rette for syklister i Stavanger og i 2022 ble Stavanger kåret til Norges beste sykkelby. De siste årene har det spesielt blitt satset på sammenhengende sykkelveier, som blant annet øker sikkerheten og fremkommeligheten for syklistene. 
  • Buss:Buss i Stavanger. Foto: Kolumbus.no.

Ved å flytte folk fra personbiltrafikken og over til kollektive tilbud, vil det bli færre biler i trafikken. Dette betyr også mindre svevestøv og redusert klimagassutslipp per person.

Kolumbus får også stadig flere elektriske busser.

Bussruter i Rogaland: Kolumbus.no 

  • Tog: 

Vys togruter (tidligere NSB): www.vy.no

  • Bildeling:

Kolumbus tilbyr bildeling for privatpersoner og bedrifter. Les mer om ordningen her.

Mobilitetspunkt

Det er fire mobilitetspunkt i Stavanger. Dette er steder der du har tilgang til å leie delingsbiler, el-sparkesykler og bysykler. I tillegg er stedet i nærheten av kollektivtransport.

Les mer om mobilitetspunktene i Stavanger her.