1. Nye Rogaland Teater og Stavanger museum
  2. Nyheter
  3. Søknad sendt til Kulturdepartementet
Bilde av søknad for nasjonale kulturbygg statsbudsjettet 2025. Foto: Bark arkitekter og studio hoh

Søknad sendt til Kulturdepartementet

Like før jul sendte Stavanger kommune søknad til staten for Nye Rogaland og Stavanger museum til staten. Det er andre gang kommunen søker om midler til byggeprosjektet.
Publisert : 29.01.2024

Kommunen søker om kr 10 millioner i 2025 til videre utredningskostnader og totalt sett om tilskudd til investering tilsvarende minimum 1/3 av prosjektets totale kostnadsramme på beslutningstidspunktet. Med dagens anslag tilsvarer dette totalt 1,09 milliarder kroner eks. mva. i 2023-kroner.

Statlig finansiering til nasjonale kulturbygg skjer gjennom Kultur- og likestillingsdepartementets ordning «Tilskudd til nasjonale kulturbygg». Den skal bidra til bygninger og lokaler for institusjoner og tiltak som har en nasjonal oppgave, en landsomfattende funksjon eller en viktig landsdelsfunksjon.

Kultur- og likestillingsdepartementet er tydelige på at staten ikke vil forplikte seg til et tilskudd til selve byggeprosjektet før forprosjektet er kvalitetssikret, endelig investeringskalkyle foreligger og lokal og regional finansiering er på plass.

- Finansiering av kulturbygg er en prosess som tar flere år, sier kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen. Hun viser til at Kulturdepartementet har oppfordret til å starte søknadsprosessen tidlig for å få en plass i køen blant de mange søkerne. 

Rogaland Teater og Stavanger museum har i mer enn 100 år gitt innbyggerne store kunst- og kulturopplevelser på Kannikhøyden i Stavanger sentrum. Ulike ombygginger har resultert i et bygningsmessig lappeteppe med stort behov for fornyelse.De to institusjonene trenger større og mer tidsriktige lokaler for å utvikle det kunstneriske og kulturelle tilbudet, og ønsker sammen å skape en kulturell møteplass i et attraktivt parkområde på Kannikhøyden.

Byen og regionen stiller seg samlet bak satsingen som vil løse de store utfordringene teater og museum står i. Konseptvalget er vedtatt av Stavanger kommunestyre, Rogaland fylkeskommune og styrene i Rogaland Teater og MUST – Museum Stavanger.

Søknaden ble vedtatt av kommunalutvalget 12. desember 2023.

Har kan du se søknaden og arkitektillustrasjoner:

Søknad - Nye Rogaland Teater og Stavanger museum.pdf

Vedlegg: Arkitektillustrasjoner.pdf

Kontaktinformasjon

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no