1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Hvilke innspill kom inn til planprogrammet?
Illustrasjon av byliv med syklende og gående

Hvilke innspill kom inn til planprogrammet?

Planprogrammet til kommuneplanens arealdel var på høring i mai-juni 2020.  Her kan du lese alle innspillene som kom inn.
Publisert : 22.09.2020

Innspill fra nasjonale og regionale myndigheter

Innspill fra næringslivet, regionale og kommunale foretak

Innspill fra lag og organisasjoner

Innspill fra politiske utvalg

Innspill fra privatpersoner

Planprogrammet som var på høring finner du her. (PDF, 6 MB). Dette er altså "oppskriften" på hvordan vi skal lage kommuneplanens arealdel.