1. Flere må jobbe mer i fremtiden
Illustrasjon av to hender som gjør "high five"

Vi bygger heltidskultur

Å utvikle heltidskultur krever en endring av organisasjonen der alle må dra i samme retning