1. Flere må jobbe mer i fremtiden
  2. Hva gjør andre kommuner?