1. Flere må jobbe mer i fremtiden
  2. Erfaringsbank - heltidskultur