1. Flere må jobbe mer i fremtiden
  2. – Vi har et liv etter jobb også

– Det er lurt å vite hva deltid betyr for pensjonen din

Fredrik Høyland er helsefagarbeider med videreutdanning innen psykisk helse. Han innrømmer at han noen ganger ønsker at han kunne være mer hjemme, men at han tenker på fremtiden. Det er lurt!

– Vi har et liv etter jobb også, når vi skal pensjonere oss, og du får mye bedre oppsparing ved å jobbe fulltid enn å jobbe deltid, sier Fredrik.

Det er lurt å vite hva deltid betyr for pensjonen din, slik at du kan ta veloverveide valg når du er ung. Da slipper du å få overraskelser når du blir eldre og du kan gjøre grep tidligere for å få mer i pensjon.

Slik påvirker deltid pensjonen din:

om du er født før 1963:

  • Både lønn og stillingsprosent påvirker pensjonen din. For å få full opptjening i offentlig tjenestepensjon må du jobbe 30 år på heltid.
  • Jobber du deltid, blir stillingsprosenten gjennomsnittet av årene du har jobbet.
  • Jobber du mer enn 30 år, blir stillingsprosenten gjennomsnittet av de 30 beste årene.
  • Du kan øke den gjennomsnittlige stillings­prosenten ved å jobbe flere år på heltid.

om du er født etter 1962:

  • I 2020 ble reglene for opptjening av offentlig tjenestepensjon endret for alle som er født etter 1962. 
  • Alle årene du jobber vil nå vil bli regnet med når pensjonen skal beregnes. Det betyr at du vil tape enda mer på å jobbe deltid. 
  • Jo flere år du jobber heltid, jo bedre tjenestepensjon får du. 

Denne informasjonen er hentet fra KLP

Les mer om pensjon og prøv KLPs pensjonskalkulator