1. Stavanger Business Region
  2. Energihovedstaden
Illustrasjon Energihovedstaden

Energihovedstaden Stavanger

Stavanger er Norges energihovedstad, og i over 40 år har Stavanger-regionen ledet utviklingen av Norge som energinasjon. Stavanger kommune jobber med å bruke dette konkurransefortrinnet til omstilling mot et bærekraftig næringsliv.

Oppdatert : 23.02.2024

Lykkes Stavanger i den grønne omstillingen, lykkes Norge! Kunnskapen fra olje- og gassindustrien er verdifull, og strekker seg fra ingeniørkunnskap til prosjektledelse.  

Oljebransjen skal drives aktivt i mange år fremover, men regionens kompetanse er helt sentral i å klare omleggingen til mer bærekraftige energiformer.  

Spydspiss for det grønne skiftet 

Fra hermetikkby til oljehovedstad. Fra oljehovedstad til energihovedstad. Stavanger har alltid levd under omstilling, med et høykompetent og teknologisk næringsliv. Stavanger-regionen har en unik kompetanse og et konkurransefortrinn i omstillingen mot et mer bærekraftig næringsliv.  

Et stort mangfold av nye næringer er viktig for at regionen skal ha flere ben å stå på. Stavanger-regionens historie og omstillingsevne danner et godt grunnlag for å kunne utvikle nye, beslektede næringer i regionen. Det vil også gi større robusthet for arbeidsplasser og inntekter til regionen.  

For å lykkes i arbeidet med å ha et bredt sammensatt næringsliv er det viktig med et godt regionalt samarbeid. Kommuner, fylket, organisasjoner og næringsliv må stå sammen for å lykkes.  

Stavanger kommune har fire satsingsområder i næringsarbeidet:   

Stavanger kommune skal gjennom Stavanger Business Region ta initiativ og drive aktivt næringsarbeid. Vi skal aktivt jobbe for at det er attraktivt for virksomheter å lokalisere seg i regionen. I tillegg skal vi ivareta næringslivets interesser med gode tjenester og tilbud, og ikke minst, rask service.

Les mer om Stavanger kommunes næringsstrategi for perioden 2021- 2030.

Teknologimiljøet vokser i Stavanger

Bilde av el-bil på lading

Stavanger-regionen har etter hvert utviklet et sterkt teknologimiljø med noen av de mest spennende teknologiselskapene i landet innen batteriteknologi, elbillading, droner og fornybar energi.  

I tillegg satser etablerte bedrifter som Equinor og Shell stort på fornybare løsninger og nye markeder.  

Samarbeidsprosjektet Energihovedstaden

Mennesker i møte, Miljø

Samarbeidsprosjektet Energihovedstaden drives i regi av Stavanger kommune, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Rogaland fylkeskommune og andre kommuner i regionen. Målet er å forsterke regionens posisjon som Norges energihovedstad, og jobbe for å aktivt sikre bærekraftige nyetableringer og arbeidsplasser i regionen.  

Som en del av prosjektet er det etablert et energiråd, som består av 30 toppledere i regionale energi- og teknologibedrifter.  

Det holdes en årlig konferanse hvor aktørene innen energi, teknologi, politikk og akademia møtes for å diskutere spørsmål rundt energihovedstaden.  

Kommunene som er med i samarbeidsprosjektet Energihovedstaden er:

Stavanger kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Randaberg kommune
Time kommune
Klepp kommune
Hå kommune
Gjesdal kommune
Eigersund kommune

Klyngene styrker omstillingen

FOMO oversiktsbilde inne

Stavanger-regionen huser noen av de mest aktive og voksende klyngene i landet.

Norwegian Energy Solutions jobber aktivt med omstillingen innen energinæringen, og Norwegian Offshore Wind Cluster innen utviklingen av havvind. Nylig ble tre rogalandsklynger tildelt Arena Pro-status, som er nivået for viderekomne klynger. 

Relevante artiklar