Fakta om nytt teater og museum

Nytt teater og museum på Kannikhøyden blir en kulturell møteplass for alle.

Hva vil nytt teater og museum bety for Stavanger-regionen?

 • Vi får en ny park og et nytt byrom for kultur og kunnskap. Åpent fra morgen til kveld!
 • Tilbudet til barn og unge får et kraftig løft med mer plass til lek, opplevelser, kultur og undervisning.
 • Teateret får ny hovedscene og to moderne fleksible scener. Det betyr mer og enda bedre teater til folket.
 • Museet får nye utstillingssaler og kan vise flere nye utstillinger oftere.
 • Nye verksteder og bedre magasiner vil gi en langt mer effektiv drift for både teater og museum.
 • Vi tar vare på den rike historien og sikrer at teateret og museet kan skape opplevelser i framtiden.
 • Les mer om:

Fakta om byggeprosjektet

 • Stavanger kommunestyre og Rogaland fylkesting har vedtatt en samlet utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på dagens tomter.
 • De eldste delene av teaterbygningen og det historiske museumsbygget tas vare på, og det blir etablert et nybygg inntil de historiske anleggene.
 • Stavanger kommune leder byggeprosjektet i tett samarbeid med institusjonene. 
 • Prosjektet er tildelt 2 millioner i statlige midler til prosjektutvikling i 2024. Det skal varsles planoppstart og lyses ut arkitektkonkurranse i 2024.
 • Les mer om: