PC: Hold the Ctrl button and click + to enlarge or - to shrink the text size.
Mac: Hold the Cmd button and click + to enlarge or - to shrink the text size.

BrowseAloud has two modes:

Point and listen

When the pointer icon is highlighted, Browse Aloud will read the text you point at and give you a visual feedback.

Select and listen

Mark the text and click the play button to have it read.

  1. Home

Krisesenteret w Stavanger jest ofertą komunalną skierowaną
do kobiet, mężczyzn i ich dzieci, którzy są ofiarami fizycznej,
psychicznej i seksualnej przemocy oraz osób, które są zmuszane
do małżeństwa lub stały się ofiarą handlu ludźmi.

Krisesenteret oferuje następujące usługi:

  •  Porady i wsparcie
  •  Pomoc w załatwianiu praktycznych spraw np. finansowych lub dotyczących nowego miejsca zamieszkania
  • Udostępnienie tymczasowego miejsca zamieszkania gdy jest to konieczne
  • Pośrednictwo w nawiązaniu kontaktu z innymi instytucjami udzielającymi pomocy

Krisesenteret jest otwarte całą dobę, usługi są bezpłatne i nie wymagają żadnego skierowania.

Skontaktuj się: Tel. 51 53 06 23
Krisesenteret dla mężczyzn: Tel. 51 53 22 27
E-mail: ksis@stavanger.kommune.no