PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Åpne data

Åpne data

kort fortalt

Hva er åpne data?

Åpne data er strukturert informasjon som er gjort tilgjengelige slik at de kan leses og tolkes av både maskin og menneske. Dataene må ha en åpen lisens slik at de enkelt kan brukes videre av alle som ønsker det.

Åpne data handler om å gi næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Kommunens åpne data er tilgjengelige for alle som vil lage nye og nyttige digitale varer og tjenester av dem. Slik kan det kanskje bli apper av, om alt fra skolerute, helsestasjoner og offentlige toaletter til parkeringsinfo og budsjetter. Målet er å legge bedre til rette for ny næringsutvikling, økt demokratisering og effektivisering i kommunen.

Hvorfor er åpne data viktig?

Det er tre hovedgrunner til at tilgang på åpne offentlige data er viktig for samfunnsutviklingen:

Effektivisering og innovasjon:
Når data blir delt mellom virksomheter får vi bedre samarbeid, mer rasjonell tjenesteutvikling og bedre offentlige tjenester.

Næringsutvikling:
Næringslivet får mulighet til å utvikle nye tjenester, produkter og forretningsmodeller basert på tilgang til offentlig informasjon.

Et åpent og demokratisk samfunn:
Tilgang til grunnlag for beslutninger og prioriteringer i offentlig sektor gir bedre mulighet til å etterprøve forvaltningen.

Åpne datasett fra Stavanger-regionen

For å ta i bruk de åpne datasettene besøker du kommunens portal. Det er lagt ut en menge åpne datasett fra regionen vår. Disse finner du på egne nettsider, åpnes i nytt vindu. Der kan utviklere og andre plukke og laste ned åpne data. Portalen var den første regionale portalen for åpne data i Norge når den ble etablert i 2016. Dette skaper mer åpenhet og samarbeid mellom kommunen, næringslivet og innbyggerne.

Datasettene spenner fra fotgjengerdata til oversikt over minibanker, til skolerute, lokalisering av helsebygg og oversikt over skulpturer i Stavanger.

Åpne data er en viktig byggestein når en skal utvikle smartere byer, og tilgjengeliggjøring av kommunens data kan skape nye muligheter for både kommunen og næringslivet.