Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Om Stavanger kommune
  3. Åpne data

Åpne data

kort fortalt

Hva er åpne data?

Åpne data er strukturert informasjon som er gjort tilgjengelige slik at de kan leses og tolkes av både maskin og menneske. Dataene må ha en åpen lisens slik at de enkelt kan brukes videre av alle som ønsker det.

Open Knowledge Foundation (http://okfn.org/ åpnes i nytt vindu) sin definisjon av åpne data er «[d]ata som er fritt tilgjengelig for bruk og videre bruk av alle, både mennesker og maskiner. Dataeiere kan ikke kreve mer enn at man navngir og/eller deler videre på samme vilkår.”
Kilde: Difi

Åpne data handler om å gi næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner.

Hvorfor er åpne data viktig?

Det er tre hovedgrunner til at tilgang på åpne offentlige data er viktig for samfunnsutviklingen:

Effektivisering og innovasjon:
Når data blir delt mellom virksomheter får vi bedre samhandling, mer rasjonell tjenesteutvikling og bedre offentlige tjenester.

Næringsutvikling:
Næringslivet får mulighet til å utvikle nye tjenester, produkter og forretningsmodeller basert på tilgang til offentlig informasjon.

Et åpent og demokratisk samfunn:
Tilgang til grunnlag for beslutninger og prioriteringer i offentlig sektor gir bedre mulighet til å etterprøve forvaltningen.

Åpne datasett fra Stavangerregionen

Det er lagt ut en menge åpne datasett fra regionen vår. Disse finner du på egne nettsider, åpnes i nytt vindu.