Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger

Kort fortalt

 • Krisesenteret i Stavanger gir tilbud til alle mennesker utsatt for vold i nære relasjoner.
 • Krisesenteret er også et tilbud til personer som er utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel.
 • Krisesenteret har et akutt botilbud der det er nødvendig, men tilbyr også samtaler til mennesker som ikke har behov for botilbudet
 • Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud. Det betyr at du ikke trenger henvisning og det er heller ingen ventetid.
 • Krisesenteret har døgnåpent og kan nås på telefon 51 53 06 23.

Krisesenteret har åpent hele døgnet

Stavanger kommune driver Krisesenteret for egne innbyggere, samt innbyggere i følgende kommuner: Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Sokndal, Strand og Time.

Krisesenteret i Stavanger
Krisesenteret i Stavanger

Krisesenterets tilbud

 • Råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler
 • Bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted.
 • Foreldreveiledning
 • Et midlertidig bosted når dette er nødvendig.
 • Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, eksempelvis advokat, Alternativ til vold, NAV og andre.

Å bo på krisesenteret

Krisesenteret kan du bruke enten som dagbruker eller som beboer. Det er mulig å komme til Krisesenteret for å snakke om situasjonen din, uten å benytte seg av botilbudet. Informasjonen under er for de som har behov for å komme seg vekk fra hjemmet og benytte seg av Krisesenterets botilbud:

Hva skal jeg ta med?

På Krisesenteret er det godt kvalifiserte ansatte som er klar til å ta i mot deg 24 timer i døgnet, hele året. Vi ser ofte at de som kommer til oss er nødt å flykte i akutte situasjoner og har begrenset mulighet til å ta med seg nødvendige ting. Derfor har vi mulighet her til å ordne alle nødvendigheter til deg (og dine barn), dersom nødvendig. Vi vil likevel oppfordre deg til å pakke litt før du kommer til Krisesenteret, dersom det er mulig. Det vi anbefaler at du tar med er:

 • En liten bag med klær, nødvendige hygieneartikler
 • Pass og/eller ID-papirer
 • Bankkort og eventuell kodebrikke til bank
 • Vigselsattest, fødselsattest til barn
 • Medisiner og resepter

Hva skjer når jeg kommer på Krisesenteret?

På Krisesenteret blir du tatt i mot av ansatte som har god erfaring i vold og samtaler om vold. Når du kommer til Krisesenteret får du anledning til å slappe av, og snakke med en ansatt om situasjonen din.

Vi vil stille deg spørsmål om hvem du er og hva som gjorde at du ønsket å oppsøke Krisesenteret. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å snakke og hva du vil si. Det eneste vi ber om aller først er noen få personopplysninger, samt avklare sikkerhetssituasjonen rundt deg. Dette gjør vi fordi vår viktigste oppgave er at du og de andre som oppholder seg hos oss er trygge.

Du vil få tildelt en egen primærkontakt etter morgenmøtet første virkedag etter at du er kommet til Krisesenteret. 

Hva skjer videre?

På Krisesenteret vil vi hjelpe deg med det du trenger for å komme videre i livet ditt. Noen trenger kun en plass å bo frem til de kan finne en egen plass å bo, noen trenger hjelp med å få på plass det økonomiske og ha kontakt med NAV, noen trenger å bli formidlet til advokat eller politi. Vi avklarer hva du trenger hjelp til sammen. Du kan bo på Krisesenteret i opptil seks uker, og i løpet av denne tiden hjelper vi deg videre til det du selv ønsker. 

Dersom du lurer på om du skal oppsøke Krisesenteret, ta kontakt med oss på 51 53 06 23 eller ksis@stavanger.kommune.no

Men er det vold, da?

På krisesenteret stilles det ingen krav til hvilken type vold eller hvor alvorlig denne er for å få et tilbud. Noen tenker at det ikke er «alvorlig nok» til å oppsøke et krisesenter. Men krisesentre i Norge gir et tilbud til alle mennesker som har opplevd vold, uavhengig av hvor lenge volden har vart, hvor alvorlig den oppleves, eller om den er fysisk, psykisk, seksuell eller økonomisk.

På Krisesenteret vet vi at det kan være vanskelig å definere de vonde hendelsene man kan oppleve som vold.

Du lurer kanskje på om hendelser du er utsatt for kan defineres som vold, eller om Krisesenteret er en plass som kan ha tilbud til deg. Da vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med oss. 

Kontaktinformasjon

Krisesenteret

Telefon:
51 53 06 23
E-post:
ksis@stavanger.kommune.no