PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger

Kort fortalt

 • Du som opplever vold i familien eller fra en annen som står deg nær, kan få gratis hjelp på Krisesenteret.
 • Dersom du trenger hjelp kan ringe telefon 51 53 06 23.
 • Du kan ringe oss hele døgnet. Vi hjelper deg med én gang. 
 • Du kan bo her hvis du trenger det. Det gjelder også barna dine. 
 • Krisesenteret gir et tilbud til alle mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Volden må ikke være av en viss alvorlighet eller ha vart over tid. Dette gjelder uansett hvor du er fra, hvilke andre rettigheter du har, hvilke behov du har og tjenester du trenger. Krisesentertilbudet er også helt uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Krisesenteret har åpent hele døgnet

Stavanger kommune driver Krisesenteret for egne innbyggere, samt innbyggere i følgende kommuner: Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Sandnes, Sola, Sokndal, Strand og Time.

Krisesenterets årsrapport 2023

Krisesenterets tilbud

Krisesenteret gir et tilpasset tilbud til alle mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Det er også mulig å ta kontakt med krisesenteret dersom du lurer på om du er utsatt for vold eller utsetter andre for vold.

Krisesenteret er et kompetansesenter på vold i nære relasjoner og driver også med kurs og kompetanseheving.

Krisesenteransatte har taushetsplikt.

Krisesenteret tilbyr:

 • Samtale og veiledning med fagpersoner på vold i nære relasjoner
 • Et midlertidig boopphold der det er nødvendig
 • Helhetlig hjelp og kartlegging av din situasjon
 • Bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted
 • Foreldreveiledning
 • Videreformidling til andre deler av hjelpeapparatet
 • Gratis konsultasjon hos en familieadvokat for alle utsatt for vold i nære relasjoner

I tillegg til dette tilbyr krisesenteret samtaler med pårørende til mennesker utsatt for vold og ansatte i andre virksomheter som ønsker veiledning.

Krisesenteret tilbyr kurs i avdekking og håndtering av vold i nære relasjoner for virksomheter som ønsker dette. Innholdet i kurset kan tilpasses den enkelte virksomhets ønsker. Grunnet koronapandemien foregår nå de fleste kurs over Teams.

Krisesenteret jobber særlig med innsatsområdet «kjærestevold og digital vold» i 2021, og kan tilby kurs om dette til ungdomsskole og videregående. I tillegg har krisesenteret utarbeidet et kurs om barns og unges bruk av digitale medier. Dette kurset har foreldre eller de som jobber med barn og unge som målgruppe.

Å bo på krisesenteret

Krisesenteret kan du bruke enten som dagbruker eller som beboer. Det er mulig å komme til Krisesenteret for å snakke om situasjonen din, uten å benytte seg av botilbudet. Informasjonen under er for de som har behov for å komme seg vekk fra hjemmet og benytte seg av Krisesenterets botilbud:

Hva skal jeg ta med?

På Krisesenteret er det godt kvalifiserte ansatte som er klar til å ta i mot deg 24 timer i døgnet, hele året. Vi ser ofte at de som kommer til oss er nødt å flykte i akutte situasjoner og har begrenset mulighet til å ta med seg nødvendige ting. Derfor har vi mulighet her til å ordne alle nødvendigheter til deg (og dine barn), dersom nødvendig. Vi vil likevel oppfordre deg til å pakke litt før du kommer til Krisesenteret, dersom det er mulig. Det vi anbefaler at du tar med, er:

 • En liten bag med klær, nødvendige hygieneartikler
 • Pass og/eller ID-papirer
 • Bankkort og eventuell kodebrikke til bank
 • Vigselsattest, fødselsattest til barn
 • Medisiner og resepter

Hva skjer når jeg kommer på Krisesenteret?

På Krisesenteret blir du tatt i mot av ansatte som har god erfaring i vold og samtaler om vold. Når du kommer til Krisesenteret, får du anledning til å slappe av, og snakke med en ansatt om situasjonen din.

Vi vil stille deg spørsmål om hvem du er og hva som gjorde at du ønsket å oppsøke Krisesenteret. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å snakke og hva du vil si. Det eneste vi ber om aller først er noen få personopplysninger, samt avklare sikkerhetssituasjonen rundt deg. Dette gjør vi fordi vår viktigste oppgave er at du og de andre som oppholder seg hos oss er trygge.

Du vil få tildelt en egen primærkontakt etter morgenmøtet første virkedag etter at du er kommet til Krisesenteret. 

Hva skjer videre?

På Krisesenteret vil vi hjelpe deg med det du trenger for å komme videre i livet ditt. Noen trenger kun en plass å bo frem til de kan finne en egen plass å bo, noen trenger hjelp med å få på plass det økonomiske og ha kontakt med NAV, noen trenger å bli formidlet til advokat eller politi. Vi avklarer hva du trenger hjelp til sammen. Du kan bo på Krisesenteret i opptil seks uker, og i løpet av denne tiden hjelper vi deg videre til det du selv ønsker. 

Dersom du lurer på om du skal oppsøke Krisesenteret, ta kontakt med oss på 51 53 06 23 eller ksis@stavanger.kommune.no

Men er det vold, da?

På krisesenteret stilles det ingen krav til hvilken type vold eller hvor alvorlig denne er for å få et tilbud. Noen tenker at det ikke er «alvorlig nok» til å oppsøke et krisesenter. Men krisesentre i Norge gir et tilbud til alle mennesker som har opplevd vold, uavhengig av hvor lenge volden har vart, hvor alvorlig den oppleves, eller om den er fysisk, psykisk, seksuell eller økonomisk.

På Krisesenteret vet vi at det kan være vanskelig å definere de vonde hendelsene man kan oppleve som vold.

Du lurer kanskje på om hendelser du er utsatt for, kan defineres som vold, eller om Krisesenteret er en plass som kan ha tilbud til deg. Da vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med oss. 

Er du mann og utsatt for vold?

Mange menn trenger et tilbud, noen å snakke med og et sted å gå når de lever med vold.

På Krisesenteret vet vi at vold i parforhold og andre nære relasjoner også rammer menn.

Krisesenteret i Stavanger har et eget krisesenter for menn. Vi har sett at det er behov for et slikt tilbud og har lang erfaring med å treffe menn som opplever vold.

Du som mann kan ta kontakt med oss for å få hjelp i en vanskelig situasjon. Dette gjelder enten du blir utsatt for fysisk vold som slag og spark, psykisk vold som trusler og trakassering, eller annen type vold i familien som menneskehandel, tvangsekteskap eller seksuell vold.

Hva kan vi tilby menn?

Krisesenteret for menn har både et dagtilbud i form av råd og veiledning, samt et midlertidig botilbud for de som trenger det. Det er et lavterskeltilbud, som betyr at du ikke trenger timeavtale eller henvisning for å ta kontakt med oss. Tilbudet er gratis.

De ansatte på Krisesenteret kan veilede deg i å ta de valgene som er rette for deg. Det er du selv som bestemmer hva du trenger hjelp til og hva som er riktige beslutninger for deg. Vi møter deg med respekt og kan hjelpe deg å sortere alternativer for å komme ut av en vanskelig situasjon.

Krisesenteret er døgnåpent. Vi kan også nås på telefon til alle døgnets tider. Ta kontakt!

 • Krisetelefonen for menn: 51 53 22 27
 • E-post: ksis@stavanger.kommune.no

Krisesentertilbud i Dalane og Ryfylke

Det kan være høyere terskel for innbyggere i geografisk fjerne kommuner å kunne benytte seg av samtaletilbudet uten å måtte bo på senteret. Krisesenteret i Stavanger har derfor sammen med Eigersund kommune og Strand kommune opprettet samtaletilbud i Dalane og Ryfylke.

Tilbudet er for deg som lever med vold i nære relasjoner, eller du som har opplevd vold og sliter med ettervirkninger av denne. Du kan også ta kontakt dersom du er bekymret på vegne av noen andre, eller trenger råd og veiledning.  Tilbudet er gratis og krever ingen henvisning.

Kontaktinformasjon

Krisesenteret

Telefon:
51 53 06 23
E-post:
ksis@stavanger.kommune.no

«Krisesenteret gir et tilbud til alle mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. »