Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Miljø og klima
  4. Stavanger kommunes klima- og miljøpris

Stavanger kommunes klima- og miljøpris

KORT FORTALT

  • Stavanger kommune deler hvert år ut en pris på kr 50 000,- 
  • Prisen blir gitt til personer, organisasjoner eller bedrifter som bidrar til å ta vare på natur og miljø eller redusere klimagassutslipp i lokalmiljøet
  • Nominasjonsfristen utløp 1. august

 

Grøntområde nedenfor Vannasen

Hva?

Stavanger kommune skal hvert år dele ut en pris på kr 50 000,- for å støtte klima- og miljøvennlig arbeid. For å hedre vinneren, blir det også plantet et tre i kommunedelen vinneren kommer fra.

Hvordan?

Det er innbyggere som foreslår kandidater. Etter at fristen har gått ut, vil kommunedelsutvalgene nominere en av de foreslåtte kandidatene fra hver kommunedel. Kandidatene som blir valgt ut, blir sendt til en nøytral jury som avgjør hvem som vinner årets pris.

Prisen blir delt ut under et arrangement i september.

Hvem?

Prisen skal belønne de som har gjort en spesielt stor innsats for omgivelsene sine gjennom å bevare og/eller forbedre natur og miljø i sitt nærområde. Tiltak som har en overføringsverdi, og er et resultat av godt internt eller eksternt samarbeid, vil prioriteres.

Dette kan være organisasjoner, bedrifter eller personer som har gjort, eller gjør en innsats for klima og miljø, og bidrar til at Stavanger kommune når klima og miljømålene fram mot 2030.

I begrunnelsen bør man forklare hvordan den nominerte har forbedret det fysiske miljøet og/eller redusert klimagassutslipp.

Kreative tiltak som virker positivt for lokalmiljøet vil bli vektlagt.

Illustrasjonsbilde eng