Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Miljø og klima
  4. Stavanger kommunes klima- og miljøpris

Stavanger kommunes klima- og miljøpris

KORT FORTALT

  • Stavanger kommune deler hvert år ut en klima- og miljøpris på kr 50 000,- 
  • Prisen blir gitt til personer, organisasjoner eller bedrifter som bidrar til å ta vare på natur og miljø og/eller redusere klimagassutslipp i lokalmiljøet
  • Nominer kandidater i nominasjonsskjemaet lenger ned på siden
  • Nominasjonsfrist: 1. juli 2021

 

Information in other languages

Egil Bjørnøen

Hva er klima og miljøprisen?

Stavanger kommune deler hvert år ut en pris på kr 50 000,- for å støtte lokalt klima- og miljøvennlig arbeid. 

Hvordan kan du bidra?

Det er innbyggerne som foreslår kandidater. Årets nominasjonsfrist er 1. juli. Etter at fristen har gått ut, vil kommunedelsutvalgene nominere en av de foreslåtte kandidatene fra hver kommunedel. Kandidatene som blir valgt ut, blir sendt til en nøytral jury som avgjør hvem som vinner årets pris.

Hvem kan vinne prisen?

Prisen skal belønne de som har gjort en spesielt stor innsats for omgivelsene sine gjennom å bevare og/eller forbedre natur og miljø i sitt nærområde. Tiltak som har en overføringsverdi, og er et resultat av godt internt eller eksternt samarbeid, blir prioritert.

Dette kan være organisasjoner, bedrifter eller personer som har gjort, eller gjør en innsats for klima og miljø, og bidrar til at Stavanger kommune når klima og miljømålene fram mot 2030.

I begrunnelsen bør man forklare hvordan den nominerte har forbedret det fysiske miljøet og/eller redusert klimagassutslipp.

Kreative tiltak som virker positivt for lokalmiljøet blir vektlagt.

 

Tidligere vinnere

2020: L. Rødne og sønner AS

Lars Rødne m/klimaprisen
Lars Andre Rødne viser frem beviset på at L Rødne og sønner AS vant klima- og miljøprisen 2020

I premie vant Rødne og sønner vant prisen for arbeidet med å kutte utslippene til havs. Det ble også plantet et tre på Judaberg på Finnøy, som er kommunedelen hvor Rødne holder til.  

- Rødne har tatt en lederrolle i arbeidet med å kutte utslippene i en bransje som står for 1/3 av kommunens totale klimagassutslipp, sier leder for juryen og varaordfører Dagny Sunnanå Hausken. 

Kontaktinformasjon

Jane Nilsen Aalhus

miljøvernsjef

Mobil:
958 86 436
Telefon:
51 50 89 34
E-post:
jane.aalhus@stavanger.kommune.no

Tone Ankarstrand

rådgiver

Mobil:
477 80 983
Telefon:
51 91 24 29
E-post:
tone.ankarstrand@stavanger.kommune.no