Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Renovasjon og miljø
  3. Miljø og klima
  4. Stavanger kommunes klima- og miljøpris

Stavanger kommunes klima- og miljøpris

KORT FORTALT

  • Stavanger kommune deler hvert år ut en pris på kr 50 000,- 
  • Prisen blir gitt til personer, organisasjoner eller bedrifter som bidrar til å ta vare på natur og miljø eller redusere klimagassutslipp i lokalmiljøet
  • Rederiet L. Rødne og sønner AS vant miljøprisen i 2020

 

Lars Rødne m/klimaprisen

Lars Andre Rødne viser frem beviset på at L Rødne og sønner AS vant klima- og miljøprisen 2020

Vinner 2020: L. Rødne og sønner AS

- Rødne har tatt en lederrolle i arbeidet med å kutte utslippene i en bransje som står for 1/3 av kommunens totale klimagassutslipp, sier leder for juryen og varaordfører Dagny Sunnanå Hausken.  

I premie vinner Rødne og sønner 50 000 kroner for å støtte arbeidet med å kutte utslippene til havs. Det vil også bli plantet et tre på Judaberg på Finnøy, som er kommundelen hvor Rødne holder til.  

Omstilling til elektrisk transport 

En av de viktigste grunnene til at Rødne får prisen er arbeidet rundt sin nyeste båt RygerelektraBåten har lengst rekkevidde av alle batteridrevne passasjerbåter i verden, og er verdens raskeste el-katamaran. Fartøyet går i turisttrafikk i Lysefjorden og Ryfylke i Rogaland. Den 42 meter lange og 10,3 meter brede katamaranen får en toppfart på 20 knop, og kan gå fra Stavanger, inn til Preikestolen og tilbake på ren batterikraft. Denne båten er første steg i en større prosess med å hel-elektrifisere rederiets flåte, og gjør Rødne til et foregangsselskap i arbeidet med å gjøre Stavanger fossilfritt innen 2040. 

Samtidig oppfyller arbeidet med Rygerelektra kriteriene til prisen ved at fartøyet er et resultat av godt samarbeid mellom privat næringsliv og offentlige institusjoner. 

- Vi setter stor pris på at vi får annerkjennelse for arbeidet vårt. Vi har jobbet med å redusere eget energiforbruk i 20 år, og investert ca. en halv millard kroner i dette arbeidet, sier daglig leder Lars Andre Rødne.

Viktig for bærekraftsmålene 

I Stavanger kommunes klima- og miljøplan, som strekker seg til 2030, står det blant annet at kommunen, næringslivet, innbyggerne og andre må arbeide sammen for redusere klimautfordringene og ta vare på natur og miljø.  

Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus sier hun er svært glad for at private bedrifter som Rødne er med og bidrar med å senke egne klimagassutslipp.  
 
- Arbeidet med å kåre vinneren av årets klima- og miljøpris har vist at det er mange bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som jobber aktivt med å redusere klimagassutslipp, forteller miljøvernsjefen.   

Et av delmålene i kommunens klima- og miljøplan er å gjøre havnedrift, hurtigbåter og ferger er fossilfrie innen 2030. Rødne sin satsing på elektrisk transport bidrar til å kutte utslipp fra sjøfart. Det er viktig for at Stavanger skal nå bærekraftsmålene på klimaområdet, og Aalhus synes derfor det fint at Rødne får prisen for sitt arbeid.  

- Jeg håper klima- og miljøprisen som vi vil dele ut årlig, vil bidra til å inspirere til et bredt og godt engasjement for innsats på klimaområdet både hos enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, avslutter miljøvernsjefen 

miljøprisutdeling 2020
Lars Andre Rødne, vara-ordfører Dagny Sunnanå Hausken og miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus under utdelingen av prisen.

 

Hva er klima og miljøprisen?

Stavanger kommune skal hvert år dele ut en pris på kr 50 000,- for å støtte klima- og miljøvennlig arbeid. For å hedre vinneren, blir det også plantet et tre i kommunedelen vinneren kommer fra.

Hvordan kan du bidra?

Det er innbyggere som foreslår kandidater. Etter at fristen har gått ut, vil kommunedelsutvalgene nominere en av de foreslåtte kandidatene fra hver kommunedel. Kandidatene som blir valgt ut, blir sendt til en nøytral jury som avgjør hvem som vinner årets pris.

Hvem kan vinne den?

Prisen skal belønne de som har gjort en spesielt stor innsats for omgivelsene sine gjennom å bevare og/eller forbedre natur og miljø i sitt nærområde. Tiltak som har en overføringsverdi, og er et resultat av godt internt eller eksternt samarbeid, vil prioriteres.

Dette kan være organisasjoner, bedrifter eller personer som har gjort, eller gjør en innsats for klima og miljø, og bidrar til at Stavanger kommune når klima og miljømålene fram mot 2030.

I begrunnelsen bør man forklare hvordan den nominerte har forbedret det fysiske miljøet og/eller redusert klimagassutslipp.

Kreative tiltak som virker positivt for lokalmiljøet blir vektlagt.

Kontaktinformasjon

Jane Nilsen Aalhus

miljøvernsjef

Mobil:
958 86 436
Telefon:
51 50 89 34
E-post:
jane.aalhus@stavanger.kommune.no

Tone Ankarstrand

rådgjevar

Mobil:
477 80 983
Telefon:
51 91 24 29
E-post:
tone.ankarstrand@stavanger.kommune.no