1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Åtte jubileumsprosjekter fikk støtte
Korps i Gamle Stavanger.

Åtte jubileumsprosjekter fikk støtte

Jubileumsmarsj, kortfilm, kunst fra byarkivet og Morten Abels scenekunst om Stavangers fremtid er noe av det som fikk støtte fra kulturpolitikerne denne uken.
Publisert : 11.10.2022

I skrivende stund er det to år og rett over 100 dager igjen til 2025. 1125 stod Stavanger domkirke ferdig, og begivenheten markerer begynnelsen på fortellingen om Stavanger by og bispedømme. I 2025 skal Stavangers 900 år feires med en storslått markering. 

I sommer lyste Stavanger kommune ut en ny søknadsrunde for tilskudd til utvikling og gjennomføring av prosjekter knyttet til Stavanger 2025 - byen, domkirken og bispedømmets 900-årsjubileum. Dette var tredje tilskuddsrunde av totalt fem.  

– Det har kommet inn mange gode søknader om tilskudd, og med denne tildelingen er enda flere biter av det store jubileumspuslespillet på plass, sier prosjektleder Lena Antonius. 

Rogaland kunstsenter
Rogaland kunstsenter

Tiltakene som får utviklingsstøtte skal bidra til at Stavanger 2025 når sine målsetninger om å bygge identitet, styrke Stavangers attraktivitet, og bidra til utvikling av by eller kommunedeler. I vurderingen av søknadene er det lagt vekt på om ideen er realiserbar på sikt, og i hvilken grad prosjektet vil sette varige spor. 

Kommunalutvalget vedtok i sitt møte 27. september å gi støtte til følgende prosjekter.  

Disse prosjektene fikk støtte til gjennomføring:  

Prosjekt 

Støtte 

Kommunedirektørens vurdering: 

NMF Rogaland, «Jubileumsmarsj til Stavangers musikkorps». 

35 000 kr 

Tiltaket bygger opp under Stavanger 2025 sine målsetninger, og bidrar i stor grad til inkludering, samarbeid og identitetsbygging for stavangerregionens innbyggere. 

Noet Film - E’ det muligt 

55 000 kr 

Støtten vil bidra til at en gruppe med unge, regionale filmskapere i etableringsfasen får ferdigstilt et filmprosjekt som formidler nyere stavangerhistorie. Filmkrafts vurdering er også vektlagt i tildelingen 

Bård Bjørknes, «Stim». 

60 000 kr 

Tiltaket aktualiserer Stavangers maritime historie på en artig og inkluderende måte, og vurderes som et godt tiltak for byens barn og unge. I rapporten bør det konkretiseres hvordan prosjektet skal nå barna, og tiltaket bør sees opp mot læreplanmålene i skolen. 

Disse nye prosjektene fikk støtte til utvikling:  

Prosjekt 

Støtte 

Kommunedirektørens vurdering: 

Hits Only Music Publishing Morten Abel, “Spør skogen”. 

100 000 kr 

Støtten vil bidra til utviklingen av manus og musikk til et stort scenekunstprosjekt som vil tematisere Stavangers fremtid, og bidra til inkludering og involvering av lokale kunstnere. Rogaland fylkeskommune har gitt stipend til arbeidet med prosjektet og i sin begrunnelse pekt på at verket er et jubileumsprosjekt som kan ha regional interesse. Tilsagnet forutsetter at prosjektet konkretiseres videre i rapporten, med en detaljert framdriftsplan og oversikt over involverte aktører. 

Hagit Yakira Dance, «Choreoducting Stavanger – working title”. 

100 000 kr 

Støtten vil styrke utviklingen av et prosjekt som inviterer kunstneriske uttrykk ut i offentlige rom, og vil involvere flere spennende aktører fra Universitetet i Stavanger og det frie feltet. I rapporten bør det komme frem hvilke områder som skal tas i bruk, hvordan det er lagt opp til innbyggerinvolvering, og hvordan tiltaket bidrar til å nå målsetningene til jubileet. 

Punch Production 

Himmel under hav 

100 000 kr 

Forestillingen tar utgangspunkt i Ragnar Bjerkreims verk av samme navn, som har fått nasjonal oppmerksomhet. Støtten vil bidra til utviklingen av en storslått forestilling som ser Bjerkreims verk i lys av Stavangers historie, og har potensiale for å nå bredt ut blant regionens innbyggere. Tilsagnet forutsetter at rapporten konkretiserer arbeidet, med framdriftsplan, involverte aktører og manus. 

Rogaland kunstsenter, kunstnerisk research ved bruk av materiale fra Stavanger byarkiv 

100 000 kr 

Dette er et unikt samarbeid som kan sees i lys av internasjonale strømninger der kunstnerisk fortolkning av arkivmateriale bidrar til historiefortelling og -problematisering, som siden kan vises i offentlige rom. Tilsagnet forutsetter et tett samarbeid med Stavanger kommune når kunstverkene skal plasseres i offentlige rom. 

Stavanger kunstmuseum, utstilling med Michael Rakowitz 

100 000 kr 

Støtten vil bidra til å realisere en stor utstilling av nasjonal og internasjonal interesse. Prosjektet kan knyttes opp mot Stavanger kommunes kulturplan og Ytringsfrihetsbyen Stavanger, og søker viser til planer om et samarbeid med ICORN og Friby Stavanger. 

Fire jubileumsprosjekter får årlig støtte 

Samtidig med at de åtte nye jubileumsprosjektene fikk støtte ble fire store prosjekter innlemmet i jubileumsprogrammet og sikret fast årlig grunnstøtte i årene 2022-2025: 

  • Fotoutstillingen «En samling bønner» av Marie von Krogh 
  • Dokumentarfilm «Byen og katedralen» 
  • Tilbakeføring av hageanlegg anno 1925, Kunsthall Stavanger 
  • Teaterstykke for ungdom – «Knoppar» fra Domkirken og St. Petri menighet.  

- Grunnfinansiering er viktig for å sikre at tiltakene har forutsigbarhet og bidrar til at prosjekteierne kan planlegge og gjennomføre prosjektet på en økonomisk forsvarlig måte fram mot og under jubileet i 2025, sier Antonius. 

 

Relevante artikler