1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Stavanger 2025 og UiS lanserer unikt forskningssamarbeid
Markering av signert avtale om forskningssamarbeid mellom Stavanger 2025 og Universitetet i Stavanger

Stavanger 2025 og UiS lanserer unikt forskningssamarbeid

Byjubileet Stavanger 2025 og Universitetet i Stavanger lanserer et nytt og unikt forskningssamarbeid. To doktorgradsstipendiater skal de neste årene bruke byjubileet som utgangspunkt for forskning som skal skaffe ny kultursosiologisk kunnskap om byidentitet og kunstens rolle i store kulturelle begivenheter. Til høsten lyses det i tillegg ut jubileumsforskningsstipender for masterstudenter.
Publisert : 27.03.2023
Av : Birk Florian Fischer Magnussen

- Utenforskap er en av de tre store samfunnsutfordringene som Stavanger kommune sin ferske forskningsstrategi peker på, og som vi trenger mer kunnskap om, sier Lena Antonius, prosjektleder for byjubileet Stavanger 2025.

Kunnskap til lokalhistorien gir felles referanserammer, samtidig som jubileet skal brukes til å snakke om hva vi vil at Stavanger skal være i framtiden. En av målsetningene for 900-årsjubileet er å bygge identitet og fellesskap, uavhengig av bakgrunn og hvor lenge du har bodd her.

- Forskningssamarbeidet vil si noe om hvorvidt jubileumsarbeidet bidrar til å bygge tilhørighet og et inkluderende fellesskap, sier jubileumssjef Antonius.

Også Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved Universitetet i Stavanger, ser store muligheter i den nylig signerte samarbeidsavtalen med Stavanger 2025.

- Universitetet i Stavanger har mye godt samarbeid med Stavanger kommune. Dette nye samarbeidet er allikevel unikt i den forstand at byjubileet blir brukt som utgangspunkt for å løfte kultursosiologisk forskning i regionen. Utvikling av ny kunnskap innen dette feltet vil nok vekke stor interesse fra mange hold, sier sier Merete Vadla Madland.

Forskningssjef Ståle Opedal i Stavanger kommune er svært godt fornøyd med at dette forskningssamarbeidet falt pent på plass.

- Det er et glimrende eksempel på hvordan kommunen kan jobbe proaktivt for å få i gang forskning. Vi har et forskningsbehov, inngår samarbeid med et sterkt forskningsmiljø, og får til et økonomisk spleiselag mellom kommunen og UiS. Dette er så absolutt et eksempel til etterfølgelse, sier forskningssjef Opedal.

Styrke identitet og tilhørighet

Byjubileet Stavanger 2025 er 900-årsjubileet til Stavanger by, domkirken og bispedømmet. Stavanger kommune er hovedarrangør, og Universitetet i Stavanger og Den norske kirke er medarrangører. Jubileets overordnede mål er å bygge identitet og fellesskap hos regionens innbyggere, styrke regionens attraktivitet og omdømme, og bidra positivt til utviklingen i hele stavangerregionen.

Som en del av samarbeidet, har medarrangøravtalen mellom Stavanger 2025 og UiS en intensjon om å gjennomføre et forskningsstudium som evaluerer planlegging, gjennomføring og ettervirkninger av Stavanger 2025. Gjennom dette forskningssamarbeidet skal Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger derfor løfte kultursosiologisk forskning i regionen, med 900-årsjubileet som utgangspunkt. Dette vil også styrke Stavanger kommunes arbeid med kultur og samfunnsutvikling, og universitetets rolle som viktig aktør i byens og regionens kulturliv.

Markering av signert avtale om forskningssamarbeid mellom Stavanger 2025 og Universitetet i Stavanger.
Kristina Ehrenberg-Rasmussen, kultursjef i Stavanger kommune, Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn UiS, Anders Vassenden, professor UiS, Turid Borgen, dekan ved SV-fakultetet UiS, Lena Antonius, prosjektleder Stavanger 2025, Merete Vadla Madland, prorektor for forskning UiS, Oluf Langhelle, instituttleder ved SV-fakultetet UiS, Vibecke Lykke Olsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt UiS, Stian Kristensen, rådgiver Stavanger 2025.

«Mega-events» og utenforskap

Når nå Universitetet i Stavanger og Stavanger 2025 skal styrke forskningen på store kultursatsninger og kultursosiologi med to doktorgradsstipendiater, er det med utgangspunkt i prosjektskisser skrevet av kultursosiologene Anders Vassenden og Merete Jonvik ved UiS. Prosjektskissene tar utgangspunkt i 900-årsjubileet, og bereder grunnen for forskning med to ulike nedslagsfelt innenfor kultursosiologien:

Den ene stipendiatstillingen skal forske på kunstforståelse i det som på fagspråket heter «mega-events», eller store hendelser. Den andre skal forske på potensialet som byidentitet kan ha i inkluderingsarbeid, relatert til utfordringen med utenforskap.

Begge stipendiatene vil være ansatt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, institutt for medie- og samfunnsvitenskap ved UiS. Planen er å lyse ut stillingene i løpet av våren, slik at forskningsprosjektet kan komme i gang for fullt fra høsten av.

- Prosjektskissene som forskningen går ut ifra, tar for seg viktige sider ved jubileumsfeiringen og komplimenterer hverandre, sier Lena Antonius i Stavanger 2025. Hun viser også til at forskningssamarbeidet er en unik mulighet for forskere til å knytte seg tett opp mot et pågående kulturprosjekt, og for å følge politiske så vel som administrative prosesser tett.

Kulturens betydning for befolkningen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen, kultursjef i Stavanger kommune, er også opptatt av at vi etter byjubileet skal sitte igjen med nyttig kunnskap om, og innsikt i, kunstforståelsen som ligger til grunn i kulturpolitiske satsninger som Stavanger 2025.

- Kommuner trenger et bredere kunnskapsgrunnlag når man skal vurdere hvordan best legge til rette for at innbyggere skal kunne delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer. Derfor er det veldig bra at vi i samarbeid med UiS nå får mer forskning om kulturens betydning for befolkningen, sier kultursjefen.

Bredt forskningssamarbeid 

I tillegg til stipendiatene, vil Stavanger 2025 dele ut inntil fire forskningsstipend til masterstudenter i 2023 og i 2024. Stipendene offentliggjøres i august, og vil gå til masterstudenter som skal skrive om jubileumsrelatert tematikk, innen alle fag. 

Avtalen gjelder fra 1. mars 2023 og fram til forskningsarbeidet på Stavanger 2025 er avviklet og hovedfunnene i arbeidet er formidlet for prosjektorganisasjonen. Avtaleperioden er forventet avsluttet innen utgangen av 2026. Avslutningsvis skal det skrives en rapport i 2026 som oppsummerer den kunnskapen som skal se på etterdønningene av jubileumsåret.

Forskningssamarbeidet oppsummert  

  • To doktorgradsstipendiater, den ene finansiert av Stavanger kommune, den andre av Universitetet i Stavanger.
  • Jubileumsstipend til masterstudenter som skriver masteroppgave om tematikk knyttet til Stavanger 2025, fra Stavanger 2025 sin budsjettramme.
  • Stavanger 2025 vil bidra med delfinansiering av kostnader knyttet til offentlige formidlingsoppdrag.
  • Stavanger 2025 vil bidra i oppfølgingen av stipendiatene, tilrettelegge for formidlingsoppdrag og være pådrivere for samlingspunkt. 
  • Stavanger 2025 vil også gjøre seg tilgjengelige for stipendiatene ved behov, og bidra med relevant informasjon, dokumentasjon og nettverk.

Mer informasjon om forskningssamarbeidet vil oppdateres fortløpende på nettsidene til både Stavanger 2025 og Universitetet i Stavanger.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Stavanger 2025, Lena Antonius

Lena Antonius

prosjektleder Stavanger 2025

Mobil:
948 36 022
Telefon:
51 50 74 08
E-post:
lena.antonius@stavanger.kommune.no
Rådgiver for Stavanger 2025 og kultur, Stian

Stian Kristensen

rådgiver kultur og Stavanger 2025.

Litteratur, scenekunst, film

Telefon:
458 59 286
E-post:
stian.kristensen@stavanger.kommune.no

Relevante artikler