1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Urpremiere: Essensen av Stavanger
Ståle Kleiberg er en sentral norsk komponist fra Stavanger. Her er han sammen med dirigent Andris Poga.

Urpremiere: Essensen av Stavanger

I anledning Stavangers 900-års jubileum i 2025 har Stavanger Symfoniorkester (SSO) bestilt seks orkesterverk fra komponister som enten er fra, eller basert i, Norge. Den første urfremføringen, verket Byen og menneskene av Ståle Kleiberg, finner sted førstkommende torsdag og fredag i Stavanger konserthus.
Publisert : 23.08.2022

Tittelen Byen og menneskene har Kleiberg tatt fra Theodor Dahl, forfatteren og journalisten som var hans oldefar. Kleiberg sier at han har skrevet dette verket som "en hyllest til byens mennesker, dagens mennesker og tidligere generasjoner." At byen nettopp er Stavanger, vil bli gradvis klart underveis i verket, kanskje ikke for alle, men garantert for et publikum fra Stavanger.

SSO gikk gjennom en liste med 40 norske komponister. Seks komponister, tre kvinnelige og tre mannlige, er utvalgt. Hvert verk skal musikalsk beskrive "essensen av Stavanger," utover byens fremtoning, geografiske posisjon og klima. Komponistene oppfordres til å finne inspirasjon fra naturen, samfunnet, politikken, historien og økonomien.

Urfremføres
Verkene vil urfremføres i årene frem mot byjubileet i 2025, av ledende internasjonale og nasjonale dirigenter. Komponistene blir invitert til Stavanger flere ganger for å kunne gjøre forberedelser til selve verket de skal skrive.

– Store deler av verden kjenner bare Stavanger som oljeby, men byen har så mye annet å tilby. Vi ønsker å vise en annen side av byen og det vil være flott om det kan skje gjennom et musikkstykke, sier Ilmari Hopkins, leder av SSOs programråd.

Ståle Kleibergs ferske verk om Stavanger har blitt framført av SSO

Kleiberg
Ståle Kleiberg er en sentral norsk komponist fra Stavanger, med betydelig internasjonalt gjennomslag. Hans musikk er ofte fremført i både inn- og utland, og de fleste av hans verk er skrevet på bestilling fra ledende orkestre, ensembler og utøvere. Det er også utgitt en rekke innspillinger av Kleibergs musikk, blant annet åtte album, som har fått fremragende internasjonale anmeldelser.

De øvrige verkene skal komponeres av Maja S. K. Ratkje, Eivind Buene, Kristine Tjøgersen og Therese Birkelund Ulvo. Den sjette komponisten er ikke bekreftet på nåværende tidspunkt. 

Sven Egil Omdal, anerkjent journalist og redaktør fra Stavanger, er engasjert som konsulent og guide for de tilreisende komponistene.

Kleiberg om verket "Byen og menneskene":

– Jeg har løst oppdraget ved å ta utgangspunkt i det som, i hvert fall i min oppvekst, ble kalt for Stavangersangen: Ryggjafylkets fjell og dype fjord, med tekst av Salve A. Haugland og melodi av daværende domorganist i Stavanger, Olaf Paulus. Jeg bruker små biter av melodien som avsløres underveis, litt etter litt og mer og mer. Mot slutten får vi en hel presentasjon av melodien, men harmonisert på en radikalt annerledes måte enn i sin opprinnelige form. Sangen endrer på den måten karakter fra pompøs og patriotisk til lyrisk og hymnisk, forteller han. 

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Stavanger 2025, Lena Antonius

Lena Antonius

prosjektleder Stavanger 2025

Mobil:
948 36 022
Telefon:
51 50 74 08
E-post:
lena.antonius@stavanger.kommune.no

Relevante artikler