1. Stavanger2025
  2. Nyheter
  3. Utlysning! Prosjektleder til kunstprosjekt 2025
Kulturavdelingen lyser ut stilling som prosjektleder for kunstprosjekt 2025.

Utlysning! Prosjektleder til kunstprosjekt 2025

I anledning 900-årsjubileet Stavanger 2025 skal Stavanger kommune gjennomføre et stort kunstprosjekt i offentlig uterom. Kulturavdelingen er på leit etter en prosjektleder som kan lage rammene for kunstprosjektet!
Publisert : 01.03.2023

Nå lyser kulturavdelingen ut en stilling som prosjektleder, som kan lage rammene for et kunsprosjekt i offentlig uterom. Kunstprosjektet er en del av markeringen av Stavanger 2025.

Prosjektleder vil lage en plan for hvordan et kunstprosjekt i offentlig uterom kan se ut, og hvordan det bør gjennomføres, framdriften mot jubileumsåret 2025 og hvordan det passer inn i helheten av byen, jubileet og tida fremover. Kunstprosjektet skal bidra til at Stavanger 2025 når målsetningene sine om å styrke innbyggerne i Stavangers identitet, byens omdømme og utvikling, og å sette varige spor. 

Dette er arbeid som skal involvere bredt blant aktørene i kunstfeltet, og ha god forankring i kunstfeltet i Stavanger. Prosjektet vil innebære en del kontakt med kunstnere, kulturarbeidere og institusjoner. 

Høres det spennende ut for deg? For mer informasjon, se: Annonse - Webcruiter

Relevante artikler