1. Kommuneplanens nye arealdel
  2. Nyhetsutlisting
  3. Arealinnspillene er grovsortert
Boligsosial illustrasjon

Arealinnspillene er grovsortert

Det kom inn mange innspill om arealendringer til kommuneplanprosessen. Nå er det tatt stilling til hvilke innspill som skal vurderes i den videre planprosessen.
Publisert : 01.04.2022

Arbeidet med kommuneplanens arealdel for nye Stavanger går sin gang, og fram til 15. januar 2021 var det mulig å sende inn forslag til arealendringer.

Arealinnspillene er nå grovsortert og prioritert i henhold til ny arealstrategi, jordvernhensyn, strandsonevernet og andre nasjonale og regionale føringer.

Her er innspillene som skal vurderes videre
Her er innspillene som ble avslått

– Vi har foreslått å vurdere nærmere de forslagene som tydelig bygger opp under arealstrategien. For eksempel er innspill innenfor bybåndet mellom Stavanger og Sandnes med til neste vurdering. Det er også boligforslag på øyer uten fastlandsforbindelse, sier prosjektleder Linda Christine Olsen.

Her er saksdokumentene

Saken om arealinnspill ble lagt fram for utvalg for by- og samfunnsutvikling 2. desember og for kommunalutvalget 7. desember 2021. Her ble det besluttet hvilke innspill som skal vurderes videre.

Saksfremlegg til politikerne
Grovsorterte arealinnspill fordelt på kommunedeler
Alle dokumentene og den politiske behandlingen ligger her

Det gjennomføres nå mer detaljerte vurderinger med konsekvensutredninger og risiko- og sårbarhetsanalyse av de prioriterte innspillene. I denne prosessen avklares det om innspill bør tas med helt eller delvis i forslaget til ny arealdel.

Hva skjer videre?

Samlet planforslag legges fram til førstegangsbehandling i politiske utvalg etter påske. Det blir da avgjort om arealinnspillene kommer med i forslaget til ny arealdel. I forbindelse med påfølgende høring kan det komme innsigelser og motforestillinger som gjør at planforslaget må justeres.

I høringsperioden vil det bli annonsert i aviser og på kommunens nettsider. Kommunedelsutvalg og andre kommunale utvalg får muligheter til å gi uttalelse til planforslaget i høringsperioden.

Planlagt framdrift er at kommunestyret behandler og egengodkjenner ny arealdel endelig på nyåret 2023.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Linda Christine Olsen eller Tor Brynjar Welander – se kontaktinfo nederst på siden. 

Tidslinje

Kontaktinformasjon

Linda Christine Olsen

Prosjektleder for kommuneplanens arealdel

Telefon:
51 50 76 95
E-post:
linda.christine.olsen@stavanger.kommune.no

Tor Brynjar Welander

Rådgiver i seksjon for overordnet plan, avdeling for byutvikling

Telefon:
51 91 24 87
E-post:
tor.brynjar.welander@stavanger.kommune.no