Elnett 21 – samarbeid om utslippsfri transport

Demoprosjektet Elnett21 skal tilrettelegge for utslippsfri og elektrisk transport ved hjelp av økt lokal produksjon av energi.
Publisert : 02.11.2022
Av : Knud Helge Robberstad

Prosjektet er et samarbeid mellom Avinor, Stavangerregionen Havn, Forus Næringspark, Lnett (Lyses nettselskap) og Smartly. Sammen skal partnerne finne de beste forretningsmodellene, styringssystemene og løsningene for hvordan de kan dele, lagre og produsere strøm lokalt. Målet er å utnytte det regionale strømnettet best mulig og bidra til reduserte klimagassutslipp.  

Stavanger kommune

Stavanger deltar gjennom kommunens eierskap i Lyse, i Stavangerregionen Havn og i Forus Næringspark. 

Utnytter lokalt produsert strøm

- I Forus Næringspark er vi opptatt av energieffektivisering og av lokal produksjon av energi. Gjennom Elnett21 har vi sett nærmere på hvordan strøm kan frigjøres til elektrifisering av transportsektoren, blant annet har vi testet ut hvordan lading av elbil kan bidra til balansering av strømnettet. Vi har også fått ny kunnskap om økonomien i å frigjøre strøm som blir brukt til oppvarming med fjernvarme. Sammen med Avinor og havnen har vi også gitt en felles uttalelse til Enova om endring av lovverket for å kunne utnytte lokalt produsert strøm bedre, sier administrerende direktør Stein Racin Grødem i Forus næringspark.   

Hittil har prosjektet blant annet resultert i installasjon av flere solcelleanlegg hos prosjektpartnerne. Strømbehovet for Utenriksteminalen i Risavika er delvis dekket av et solcelleanlegg på taket av bygget, og første del av solcelleparken som skal gjøre Stavanger lufthavn Sola selvforsynt med strøm innen 2025 er alt på plass. Flere andre prosjekter er på gang.

Les også: Elnett21 – nyheter og rapporter 

Stavanger kommune

Erfaringen kan overføres til andre regioner

- Vi bruker Elnett21-prosjektet til å teste ut løsninger i stor skala på Stavanger lufthavn, og tilegner oss kunnskap som kan komme alle Avinors 43 lufthavner til gode. Prosjektet har bidratt til at nye energibærere og egen kraftproduksjon står høyt på den strategiske agendaen for Avinor-konsernet, sier Wenche Torvund. Hun er prosjektkoordinator for Elnett 21 for Avinor ved Stavanger lufthavn Sola.  

Hun understreker at konstellasjon lufthavn – havn – næringspark – nettselskap finnes langs hele norskekysten, og mener erfaringene fra Elnett21-prosjektet kan overføres til andre regioner i Norge. 

Prosjekt frem til 2024

Elnett21 startet opp i 2019 og løper fram til 2024. Kostnadsrammen er på 100 millioner kroner gjennom den seks år lange prosjektperioden, og den statlige organisasjonen Enova bidrar med 40 millioner kroner av dette.