1. Stavanger Business Region
  2. Nyheter
  3. H2 Conference Norway
Hydrogen

Klart for Stavangers første hydrogenkonferanse

Torsdag 7. september 2023 arrangeres Stavangers aller første hydrogenkonferanse.
Publisert : 25.08.2023

Fageksperter, politikere og andre interessenter møtes på H2 Conference for å belyse muligheter og utfordringer i hydrogen som energikilde.

- Hydrogen vil spille en betydningsfull rolle i det grønne skiftet.  Å samle ledere fra politikk og næringsliv i Stavanger for å diskutere hvordan vi snarest kan skape en lønnsom verdikjede for hydrogen er viktig. Viktig for bedriftene som har ideer og løsninger, og ikke minst viktig for å takle klimakrisen, sier Tor Arnesen, styreleder i Energy Transition Norway, og leder for programkomiteen for H2 Conference Norway

Ordfører Kari Nessa Nordtun åpner konferansen, som er et initiativ fra Energy Transition Norway, Stiftelsen ONS, Stavanger kommune og Næringsforeningen i Stavanger.

Energihovedstaden Stavanger viser vei i omstillingen

– Produksjon og bruk av hydrogen vil være viktig i energiomstillingen, men i dag er det fortsatt et stykke mellom strategier og en verdikjede er etablert. Norge har fordeler og vil kunne bli både produsent og bruker av hydrogenprodukter i transport og industri, men det virkelig store volumet og markedet vil være i Europa, sier Birger Haraldseid, rådgiver i Stavanger kommunes næringsavdeling og medlem av programkomiteen for H2 Conference.

På konferanseprogrammet vil både norske og internasjonale stemmer fra organisasjoner og bedrifter som jobber med hydrogen, dele sine erfaringer og refleksjoner.

-–Målet er å gi mer innsikt i hva som skjer på et overordnet strategisk nivå, så vel som med tilbud, etterspørsel og på teknologisiden. Dette vil være en unik mulighet for å oppdatere seg om hva som skjer på hydrogenfronten i både et internasjonalt og norsk perspektiv, sier Birger Haraldseid.

Konferansen følges opp med ekskursjon til Risavika Hydrogen Hub 8. september.

Her kan du lese mer om H2 Conference Norway.

Kontaktinformasjon

Portrettbilde av mann.

Birger Haraldseid

Rådgiver

Mobil:
908 93 186
E-post:
birger.haraldseid@stavanger.kommune.no