1. Stavanger Business Region
  2. Nyheter
  3. Satser på helseteknologi

Satser på helseteknologi

Stavanger kommune gir 500.000 kr til utvikling av selskapet HealthCatalyst AS – et nyetablert selskap som tester helseteknologi- og tjenester.
Publisert : 21.09.2022
Av : Maiken Ree

Det nystartede selskapet er eid av Norwegian Smart Care Cluster sammen med Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech. Selskapet. Skal være et testsenter for helsetjenester, kunstig intelligens og robotikk, og er en samarbeidsarena for privat og offentlig sektor.

Skal gi raskere prosess til markedet

Målet er å forenkle og gjøre innovasjonsprosessen raskere fra idé til marked. Selskapet skal også jobbe med å gjøre norske bedrifter mer attraktive på det globale markedet, som igjen vil bidra til å styrke den industrielle verdiskapingen i regionen og i Norge.

Flere testsentre kan skape arbeidsplasser

HealthCatalyst AS skal jobbe med utfordringer knyttet til testfasliteter, helsedata og kompetanse. I en stortingsmelding om helsenæringen er det pekt på behovet for flere testsentre som kan bidra til å videreutvikle norsk helseindustri. Et stort testsenter vil kunne bidra til enklere og raskere innovasjonsprosess, og gjøre norske bedrifter mer attraktive i det internasjonale markedet. Dette kan skape flere nye industriarbeidsplasser.

I tråd med næringsstrategien

Stavanger kommunes næringsstrategi slår fast at kommunen skal bidra til å skape flere attraktive arbeidsplasser og en mangfoldig næringsstruktur. HealthCatalyst er et tiltak som vil bidra med å styrke regionens kompetanse, nettverk og ikke minst skape nye arbeidsplasser innen helseteknologi.

Støtten fra Stavanger kommune ble vedtatt i formannskapet 15. september. Les hele den politiske saken her.