1. Stavanger Business Region
  2. Nyheter
  3. Sokkeldirektoratet
Næringssjef Anne Woie og ordfører Kari Nessa Nordtun

Stavanger får Sokkeldirektorat i 2024

Fra nyttår bytter Oljedirektoratet navn til Sokkeldirektoratet, og Petroleumstilsynet blir Havindustritilsynet.
Publisert : 07.09.2023

Det kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte Ullandhaug på mandag.  

- Regjeringen viser med dette at Stavanger fortsatt skal være energihovedstad, og det er vi veldig fornøyd med. Dette sikrer statlige arbeidsplasser i Stavanger. Her ligger det potensial for en bevaring av det historisk kompetente miljøet vi har i dag, og en oppskalering av antallet statlige arbeidsplasser over tid, sier ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun.  

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet bidrar til arbeidet med å utvikle norsk sokkel videre, både innen olje, gass og fornybar energi og nye næringer som karbonfangst og lagring (CCS), havvind og mineralutvinning på havbunnen.  

- Dette er gode nyheter for regionen vår, og noe som mange har jobbet for lenge. Det er viktig og riktig å bygge på den beste kompetansen på sokkelen for å få fart på ny industri i havet, sier næringssjef Anne Woie.